26/07/2018 10:31 Les darreres excavacions a Empúries permeten documentar les primeres construccions i ocupacions de la ciutat grega

En alguns punts s’han pogut documentar nivells de cases hel·lenístiques i del s. VI aC, que pertanyen a les primeres construccions i ocupació de la Neàpolis, i s’han recuperat algunes tombes que encara restaven per documentar de la necròpolis tardana (s. IV-VII dC).

Redacció.-Aquesta setmana finalitzen les excavacions realitzades en el marc del 72è Curs d’Arqueologia d’Empúries. En l’edició d’enguany han participat vint-i-cinc estudiants procedents de diverses universitats catalanes i d’arreu de l’estat, així com de França. En aquesta edició, el Museu d’Arqueologia de Catalunya ha engegat un nou projecte d’excavació centrat en el sector portuari del nucli grec amb l’objectiu concret de conèixer la vinculació de la ciutat grega amb l’àrea del port, especialment, la seva connexió amb la badia natural que s’estenia cap al nord. També es vol posar en valor aquest sector de la ciutat grega que actualment queda una mica apartat de l’itinerari habitual de visita. Aquestes intervencions s’emmarquen dins un projecte de recerca més extens al voltant de les àrees portuàries d’Empúries i l’evolució del seu paleopaisatge.
La zona en la que s’ha treballat ja va ser objecte d’importants intervencions arqueològiques a principis del segle XX, fet que n’ha dificultat els treballs d’excavació, i en conseqüència bona part de les tasques han estat centrades en la neteja i delimitació d’aquests antics treballs. En alguns punts s’han pogut documentar nivells de cases hel·lenístiques, així com nivells més antics, del segle VI aC, que pertanyen a les primeres construccions i ocupació de la Neàpolis. D’altra banda els treballs arqueològics han permès recuperar algunes tombes que encara restaven per documentar de la necròpolis tardana (segle IV-VII dC) que ocupava bona part de l’àrea nord de la Neàpolis per sobre dels nivells hel·lenístics.
La part teòrica del curs ha consistit en diverses conferències al voltant dels espais portuaris a les ciutats gregues, i els alumnes han pogut participar també en activitats pràctiques de prospecció geofísica i sondatges geològics per a la reconstrucció del paleoambient.
 
El Curs d’Arqueologia d’Empúries
El Curs Internacional d’Arqueologia d’Empúries, que ha arribat enguany a la seva 72a edició, ha esdevingut el més antic dels cursos d’arqueologia que se celebren actualment a l’estat espanyol. Ha mantingut sempre un caràcter internacional, amb una ferma orientació formativa, i amb la voluntat de donar a conèixer el jaciment d’Empúries i la seva història a estudiants procedents de les universitats de l’Estat Espanyol i estrangeres. A través de les pràctiques d’arqueologia i de la resta d’activitats que es realitzen durant el curs, aquest esdevé una excel·lent oportunitat per conviure durant unes setmanes en un jaciment excepcional i de compartir coneixements i formes diferents de treballar.
 
Les activitats realitzades en el jaciment durant aquestes tres setmanes han permès els alumnes posar en pràctica totes les tasques relacionades amb l’excavació arqueològica així com la documentació de les dades i materials recuperats durant els treballs