Un interessant itinerari de 300 anys: des de l’endemà de la desfeta, fins als nostres dies

300 11 de setembres, al Museu d'Història de Catalunya


Els fets esdevinguts l’11 de setembre de 1714 han perdurat fins als nostres dies en la memòria de les successives generacions de catalans com a reivindicació de les llibertats perdudes amb la victòria borbònica. Aquesta exposició de gran format tracta de l’evolució que ha experimentat la commemoració dels fets del 1714 en el si de la societat catalana. És un interessant itinerari de 300 anys: des de l’endemà de la desfeta, amb les primeres formes de resistència a l’interior i a l’exili, fins als nostres dies, tot passant per la creació de la Diada amb la Renaixença del segle XIX.