El 87% de les companyies participants a Fira Tàrrega van aconseguir contractes, després del seu pas per la Fira

A més, un 98% dels enquestats valora molt positivament la seva estada a la Fira

Redacció.- Una enquesta realitzada a les companyies presents en la passada edició de FiraTàrrega constata l’elevat volum de contractació i el pes internacional en la generació de negoci.
A més, un 98% dels enquestats valora molt positivament la seva estada a la Fira i la consideren un mercat de referència internacional. Aquestes són les principals conclusions extretes de l’enquesta encarregada per FiraTàrrega a l’empresa Teknecultura en la que s’avalua el volum i la contractació de les companyies participants en l’edició 2016 de la Fira. El document recull, a més, els nivells de satisfacció i la percepció estratègica.
L’enquesta assenyala que el 87% de les companyies participants van aconseguir contractes de programació, després del seu pas per FiraTàrrega. D’aquestes, el 50% en va aconseguir més de 5 i un 9% més de 15. A més de contractacions professionals, una de cada tres va aconseguir altres projectes professionals, com coproduccions de nous espectacles o residències artístiques.
D’altra banda, la xifra de les companyies que compten amb distribuïdor i que van aconseguir contractes s’eleva fins al 92%, ja que també van ser les que van mantenir més contactes en el decurs de la Fira. L’estudi revel·la també que totes les companyies participants de la resta de l’Estat van aconseguir contractes de programació.
En relació als contactes que van fer a FiraTàrrega, el 95% assegura que van aconseguir tenir nous contactes amb professionals i, d’aquests, el 60% en va aconseguir més de 10. A més, tots afirmen haver tingut contactes amb professionals internacionals. Un cop passada la Fira, el 94% dels enquestats asseguren que van realitzar seguiment dels contactes aconseguits.
Pel que fa al nivell de satisfacció, cal esmentar que el 98% de les companyies participants valora molt positivament la seva estada a FiraTàrrega, considerant-la un mercat de referència i valoren amb un 4,3 sobre 5 els aspectes organitzatius, les condicions d’exhibició i el caràcter internacional de la Fira.