"A cop d'ull", cultura visual fotogràfica recent a la Virreina de Barcelona

Fotografia recent


Aquesta exposició pretén recollir la cultura visual fotogràfica de la ciutat de Barcelona en l’última dècada, no de la forma de cànon o solució, sinó com un espai de preguntes: És possible parlar d’una identitat visual a Barcelona? És possible parlar d’una mirada diferent des de les pràctiques fotogràfiques locals que doni lloc a una sèrie de representacions comuns també diferencials’ Podeu veure l’exposició fins al 16 de març de 2014 a la Virreina.