Tàrraco pedra a pedra, al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

?Al MNAT podem veure romanitat i significat de la romanitat'


La importància històrica de la ciutat de Tàrraco ha fet del museu un centre de conservació que il·lustra el procés de romanització de la Península Ibèrica. L’exposició ?Tàrraco pedra a pedra? mostra la convivència dels materials importats i els procedents de les pedreres locals i regionals, i s’emmarca dins la IX Conferència Internacional de L’Association for the Study of Marbles and Other Stones in Antiquity.

REPOSICIÓ

Etiquetes: