"Altamira" amb Antonio Banderas

Un descobriment que va canviar el món


En 1879, un arqueòleg amateur, Marcelino Sanz de Sautuola (Antonio Banderas), i la seva filla de 8 anys, Maria, van descobrir a Cantàbria una de les obres prehistòriques més importants de la Història: les pintures d’Altamira. Lluny de proporcionar honor i glòria, la seva enlluernadora contribució a la història el va enfrontar però amb l’Església catòlica, i també amb la indiferència i l’escarni de la comunitat científica de l’època.