Arqueologia a l'Exili al MAC de Barcelona

Per protegir les col·leccions del Museu dels bombardejos, els objectes es van embalar i dipositar en refugis improvisats dins del mateix edifici

Redacció.-El  Museu d’Arqueologia de Catalunya, presenta l’exposició Arqueologia a l’exili. El Museu d’Arqueologia de Catalunya i la Guerra Civil espanyola (1936-1939).
La guerra civil espanyola (1936-1939), l’acabament de la qual se celebra enguany el 80è aniversari, constitueix un dels episodis més tràgics, dolorosos i de major repercussió política, social i econòmica de tota la història catalana del segle XX.
L’exposició Arqueologia a l’exili. El Museu d’Arqueologia de Catalunya i la Guerra Civil espanyola (1936-1939) vol explicar aquest episodi encara poc conegut de la història cultural i patrimonial del nostre país i, alhora, retre homenatge als homes i dones que, enmig de les dificultats d’una guerra, treballaren incansablement per protegir el patrimoni cultural català i garantir-ne la seva transmissió a la posteritat.”
UN MUSEU MODERN
El nou Museu d’Arqueologia de Barcelona s’inaugurà el 1935 en l’anomenat Palau de les Arts Gràfiques de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Pere Bosch Gimpera en fou el director.
L’esclat de la Guerra Civil va originar atacs i actes de pillatge contra el patrimoni, especialment l’eclesiàstic. Davant d’aquesta situació, la Generalitat de Catalunya intentà posar ordre i promulgà un seguit de disposicions, que feren una important tasca de salvament.
EL MUSEU SOTA LES BOMBES
Per protegir les col·leccions del Museu dels bombardejos, els objectes es van embalar i dipositar en refugis improvisats dins del mateix edifici. A partir de 1938 les principals col·leccions del MAC foren traslladades en camions al Mas Perxés d’Agullana (Alt Empordà).
EL CAMÍ DE L’EXILI
El replegament del Govern de la República i de la Generalitat cap a la frontera francesa es produí el 1939. Un acord entre el Govern de la República i el Comitè Internacional per al Salvament dels Tresors Artístics Espanyols va propiciar la sortida de les obres d’art cap a Ginebra (Suïssa) sota la protecció i custòdia de la Societat de Nacions.
EL NOU ORDRE FRANQUISTA I EL RETORN DEL PATRIMONI
L’any 1939 el general Franco proclamà la seva victòria i el final de la guerra. El Museu d’Arqueologia de Catalunya quedà sota l’administració de la Diputació de Barcelona. Els treballadors foren sotmesos a un expedient de depuració, mentre que Pere Bosch Gimpera havia seguit el camí de l’exili.