Ashton Brothers: ?Charlatans. A comedy show

Una comèdia terapèutica plena D'acrobàcies, màgia i música

Veritable fenomen a Holanda, els Asthon Brothers mereixerien un gènere propi. En el marc de la seva gira internacional desembarquen a Barcelona per primera vegada, i ho fan amb el seu darrer muntatge al Teatre Victòria durant quatre úniques setmanes. Charlatans. A comedy show és una comèdia terapèutica inspirada en els espectacles de firaires i xarlatans de remeis medicinals.

Les seves acrobàcies, la màgia, la música i els trucs temeraris amb cadires de rodes són presentats amb L’aspra energia D’una banda de rock i el vertiginós ritme D’una pel·lícula D’en Tarantino.

Aquests showmen agosarats representen una nova generació D’ar t istes i han creat una nova forma D’humor , hereva del teatre de var ietats i dif íci lment
classif icable. Els quatre Ashton són capaços de crear una atmosfera extraordinàr ia en cada teatre on actuen, inspirant -se en el circ ant ic, la música, rockera i tradicional, la comèdia i el gènere bur lesc, les acrobàcies, el mim, el cabaret i la dansa. Els Ashton Brothers són Pepi jn Gunneweg, Pim Muda, Joost Pi jkers i Olaf Malmberg. L’espectacle estarà en cartell al Teatre Victòria fins al 25 de juliol de 2010.

Etiquetes: