Assistim a 'Alegaciones desplazadas', l'exposició de l'artista social Núria Güell

Estratègies no ètiques de la societat


Núria Güell no ha estat impassible davant els nombrosos casos d’abusos de poder que es cometen en l’actualitat. Alegaciones desplazadas posa en evidència les perverses estratègies que s’amaguen en llenguatges, accions i conceptes amb els que ens bombardegen. En concret, l’artista posa l’accent en el poder legislatiu, el poder econòmic i les polítiques migratòries. La metodologia utilitzada consisteix en curtcircuitar una llei i aplicar-la a la inversa desarticulant la seva unidireccionalitat, mentre revela polítiques legalitzades no ètiques i dominacions del poder hegemònic.