Carlitos i Patricia són els responsables de la campanya La càpsula del Temps de L’Any Cerdà

?Pretenem fer quelcom més que comunicació?


Carlitos i Patricia formen una agència que es dedica a la direcció creativa per marques. Es defineixen com una companyia que creen idees i són uns defensors de la col·laboració per tal D’aconseguir els millors resultats per les empreses. Els podem trobar a tots els mitjans socials: YouTube, Facebook, Twitter, …