Casa Irla presenta l'exposició de la Rosa Torres "Paisatges de mar i muntanya"

L'artista parteix de l'extracció d'elements per a simplificar la realitat i transmetre l'emoció que va portar a fer l'obra

Redacció.-El treball per sèries ha estat una constant en Rosa Torres des dels primers anys de la dècada dels setanta. Però les sèries no sempre han tingut un desenvolupament cronològic i lineal: amb el pas del temps es poden descobrir en alguna sèrie antiga noves opcions pictòriques, així com solucions diferents.
El seu mètode de treball consisteix en l’elecció prèvia d’un tema amb forta motivació estètica, realitzant a continuació nombrosos esquemes preparatoris dels que van sorgint les distintes possibilitats de representació. En un estadi posterior, despreciant part de l’anterior treball, selecciona els esbossos amb major força compositiva. Repetint el mateix motiu les composicions es depuren, simplifiquen i esquematitzen cada vegada més, utilitzant progressivament els mínims elements possibles, colors, línies i es manté únicament l’essència de la representació.
La clau del mètode consisteix a fer que la imatge sigui cada vegada més subtil i rotunda, encara que mantenint la suficient capacitat de representació perquè l’espectador la identifiqui i participi de l’emoció que la va originar. Podria dir-se que el tema és el motiu pel qual Rosa Torres inicia el seu treball, l’excusa inicial, però que, finalment acaba imposant a cada obra la seva pròpia estructura i composició pictòrica al marge del tema, encara que conservant l’essència originària.
Aquesta exposició comprèn dos d’aquestes sèries: Paisatges de mar i Paisatges de muntanya. La selecció d’aquests motius es deu en gran part al seu amic i galerista Joan Planellas de Tossa de Mar, prematurament difunt, que la va animar a captar i representar la bellesa que tanquen els racons de la seua volguda Costa Brava, molts dels quals es presenten en aquesta mostra.
L’obra de Rosa Torres ha sigut objecte de diversos estudis i assajos que figuren en la seua bibliografia.