L'estil de la Pelota Basca adaptat a la realitat catalana

Cataluña - Espanya


Cataluña-Espanya és la darrera pel·lícula D’Isona Passola. En format documental i inspirant-se en el format utilitzat per Julio Medem a la Pelota Basca, la directora entrevista diferents personalitats de L’espectre social català i espanyol. Una visió serena de pensadors de totes les tendències, més enllà de la dels polítics, que ja tenen tot L’espai en els mitjans.

Etiquetes: