Catalunya es proposa fomentar l’hàbit lector amb un nou Pla nacional

El procediment serà més participatiu i comptarà amb un grup impulsor i grups de treball

Redacció.- La consellera de Cultura, Natàlia Garriga; la directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Izaskun Arretxe; la directora general d’Educació Inclusiva i Llengües del Departament d’Educació, Susana Naranjo, i la responsable departamental del Pla nacional del llibre i la lectura, Montse Ayats, han presentat avui a la ILC la proposta tècnica d’aquest nou pla de foment de la lectura. Es tracta d’una iniciativa àmpliament reivindicada pel sector, que la Institució de les Lletres Catalanes ha cregut necessari revisar i ampliar per tal que també en formessin part els professionals, les institucions i les associacions que es relacionen amb la lectura.

La consellera Garriga ha destacat que l’objectiu principal del Pla és “fomentar l’hàbit lector i incrementar els índex de lectura”. Garriga també ha explicat que els Departaments de Cultura i d’Educació estan acabant de treballar la metodologia del Pla, liderat per la Institució de les Lletres Catalanes, i ha avançat que la presentació del projecte complet serà el 14 de juliol, en la trobada del Consell Nacional de la Lectura: “Seran els membres d’aquest consell, presidit pel conseller Cambray i jo mateixa, i amb una cinquantena de persones representats de l’administració i del sector, els que donaran el tret de sortida al Pla.”

El Pla nacional del llibre i la lectura, coordinat per la ILC, és fruit de l’Acord de Govern del 14 de juliol de 2020 amb què el Govern de la Generalitat encarregava al Departament de Cultura, en coordinació amb el Departament d’Educació, l’elaboració del Pla. Com a novetat, aquell acord estratègic, transversal i mancomunat, disposava la creació del Consell nacional de la lectura com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu que haurà de garantir que el Pla esdevingui participatiu, obert als professionals, institucions i associacions de l’àmbit del llibre i la lectura. El Consell havia de participar en l’elaboració del Pla i també fer el seguiment de tot el procés, fomentar la comunicació i la cooperació entre els diferents agents implicats i proposar iniciatives concretes de desplegament del Pla.

Durant la sessió de Govern de l’1 de març de 2022, es modifica l’anterior Acord i s’hi afegeixen diferents novetats de les quals destaquen l’establiment d’una nova metodologia de treball, un nou termini de 12 mesos des de la seva posada en marxa, la creació d’un Programa de caràcter temporal per assegurar el compliment dels objectius marcats pel Govern, i el nomenament d’una persona responsable departamental del Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya amb dependència funcional de la ILC. A principis de maig ja es va anunciar que la persona encarregada d’aquesta tasca i de l’impuls del Pla és Montse Ayats.

“Des del Departament d’Educació volem manifestar la nostra satisfacció per participar en l’elaboració del Pla nacional del llibre i la lectura”, ha afirmat la directora general Susanna Naranjo. “En aquest sentit, des de fa diversos cursos, el Departament d’Educació té com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat i una de les maneres per aconseguir-lo és  potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística, i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves.” Finalment, la directora general també ha apuntat que “tenim molt clar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.”

Els objectius s’aconsegueixen amb la implicació del sector
Més enllà del Consell nacional de la lectura, el Pla preveu un Grup impulsor sobre el qual recau el lideratge tècnic del nou Pla. Aquest grup està format per representants dels departaments de Cultura i d’Educació i per representants d’ambdós sectors, que es validaran el dia 14 de juliol al Consell Nacional. La seva tasca consistirà en definir les grans línies de treball, els àmbits i el calendari, i designar qui forma part dels grups de treball; aquests darrers són una altra novetat del Pla amb què es garanteix que s’abordi el debat sobre les diferents dimensions del llibre i la lectura amb la participació de tots els agents implicats.

La feina de fons la duran a terme aquests grups de treball que reflexionaran sobre les principals problemàtiques del foment de la lectura i faran propostes de solucions. Tot el procés implicarà, per tant, una diagnosi, reflexió profunda i unes conclusions que es plasmaran en un document en què s’establiran les prioritats de l’acció pública i privada en concertació amb el conjunt del sector, i on es preveuran les actuacions necessàries i les polítiques culturals concretes, sumant sempre tant la iniciativa pública com la privada.

Amb la implicació del sector, la voluntat de la Institució de les Lletres Catalanes és aconseguir, al cap d’un any, “un document de diagnosi i unes propostes prioritzades, calendaritzades, pressupostades i amb indicadors de seguiment i avaluació”, ha explicat la seva directora, Izaskun Arretxe, que també ha detallat que el pla es planteja amb un doble marc temporal: per una banda, l’horitzó 2030, que és el que marca l’Acord de Govern “i ens permet tenir mirada llarga, perquè el repte és prou important com per haver d’aixecar la mirada a llarg termini”; i per altra banda, l’horitzó 2025, pel qual s’aplicaran programes i mesures concretes.

Llegim!
El principal objectiu del Pla nacional del llibre i la lectura és augmentar l’índex de lectura i fomentar l’hàbit lector amb el repte afegit de fer-ho preeminentment en l’àmbit del llibre i la lectura en català. En aquest sentit, Ayats ha explicat que “un dels reptes per fer créixer l’hàbit lector i els índexs de lectura és el treball en xarxa. Les directrius i l’encàrrec del Govern són clars i la nostra feina és treballar per aconseguir-ho i fer que l’índex que tenim avui creixi i apunti als índex que tenen països com Dinamarca, Regne Unit o molts altres que estan per sobre de la nostra xifra”. Per això, el lema que s’ha triat per aquesta nova etapa que ara comença és “Llegim!”, un eslògan exclamatiu i plural que emfatitza la voluntat de fer encomanadís i engrescador el fet de llegir i de fer-ho en català. L’autor del cartell és el grafista i dibuixant Joan Manel Pérez.

Per començar a posar en marxa el Pla, a banda de la complicitat necessària entre els departaments de Cultura i Educació i amb la participació de tot el sector, es compta amb un pressupost de 106.682 euros.