Catalunya a l'exili

L'aportació de Domènec Guansé en el periodisme, la literatura i la cultura d'un altre moment molt transcendent per al país (1939-1968)

“Serà exagerat de dir que tota la Catalunya intel·lectual es troba avui a l’exili? / I què serà de tots aquests escriptors’… Retornaran a poc a poc a Catalunya? Abandonaran els somnis i les plomes’ Prosseguiran les seves tasques’ Crearan una literatura de l’emigració, plena d’enyorament o d’esperança?… Una esperança certament acompanya molts en aquest exili: l’esperança de no deixar extingir l’esperit de Catalunya i de preparar-ne les futures albades”.

A Catalunya a l’exili intuïm quina va ser l’aportació del tarragoní Domènec Guansé en el periodisme, la literatura i la cultura d’un moment molt transcendent per Catalunya i quin pot ser el seu pòsit en l’actualitat del país. La seva participació en les revistes de l’exili entre el 1939 i el 1968 traspuava compromís ideològic, estudi dels fets històrics i dels personatges destacats i voluntat de teixir relacions entre la Catalunya de l’exili i l’altra.

Des d’uns plantejaments catalanistes i republicans, Guansé hi postul·la el dret de Catalunya a decidir democràticament el seu futur polític en el context del nou ordre internacional obert el 1945 amb la fi de la Segona Guerra Mundial. Com a crític literari, esdevé testimoni de la represa de la immediata postguerra i, fidel a la memòria, defensa la necessitat de preservar la continuïtat cultural en una nova Renaixença. La seva ferma voluntat política i el treball indefallent per involucrar tots els catalans en la lluita patriòtica fan de Guansé una de les veus més autoritzades de l’exili català.

El llibre conté articles de temàtica historicopolítica, sota l’epígraf “L’esperit de Catalunya”, i, de contingut literari, sota el títol de “Lletres exiliades”.