"Cegados por el sol", remake amb Ralph Fiennes i Dakota Johnson

A la piscina


Lliure remake de “La piscina” (Jacques Deray, 1969), centrat en el complex i progressivament sinistre joc de relacions que formen una estrella de rock recuperant-se d’una operació a la vora del Mediterrani amb la seva parella, el seu antic representant i la seva jove filla Penèlope.