Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte

L'exposició que es presenta relata com s'ha aplicat i executat el projecte de Cerdà al llarg dels darrers 150 anys

Aquesta mostra, emmarcada en els actes de L’Any Cerdà, destaca la riquesa urbanística del Projecte Cerdà analitzant el present de L’Eixample i pensant el futur de la ciutat de Barcelona.

L’Eixample es el resultat D’una idea forta i racional -el projecte D’Ildefons Cerdà-, que en la seva aplicació durant 150 anys ha produït una ciutat molt complexa i rica de matisos. Tots el grans projectes urbanístics necessiten temps pel seu desenvolupament i L’Eixample s’ha anat modulant al llarg de tots aquests anys.
L’exposició que es presenta relata com s’ha aplicat i executat el projecte de Cerdà al llarg dels darrers 150 anys i com aquesta construcció concreta ha donat la forma del continent i el contingut que avui té L’Eixample i, per tant, també de la ciutat de Barcelona.

Cerdà i la Barcelona del futur proposa una immersió dins la realitat actual per tal de descobrir i interpretar unes determinades formes d’organització urbana que han produït una ciutat compacte i confortable, amb una forma D’urbanitat molt apreciada.
La mostra ens dóna la temperatura de L’Eixample D’avui, un barri on hi viuen més de 300.000 persones i n?hi treballen més de 260.000 i pel qual hi circula la xarxa de transports i serveis més complexa de Catalunya. L’itinerari expositiu ens revela la vida subterrània de L’Eixample, ens redescobreix els seus patis interiors molts D’ells encara desconeguts, les mançanes més poblades i les que tenen més activitat econòmica. Aquesta és la mirada més propera possible a la realitat present.

Més de dos-cents documents entre plànols, maquetes, instaL’lacions, estadístiques, audiovisuals i, fins i tot, algunes intervencions artístiques (Joan Fontcuberta, Maria Rubert), ens permeten comprendre millor el funcionament de L’Eixample barceloní o descobrir models urbanístics similars arreu del món com el Manhattan de Nova York, amb una trama urbana semblant a la de L’Eixample i amb unes característiques urbanes sorprenentment similars.

Però la mirada sobre L’aplicació del Pla Cerdà no només ens ha de donar claus per interpretar el present, sinó també ens ha D’ajudar a pensar el futur de Barcelona. L’experiència de L’Eixample ha de ser un model per pensar el creixement territorial de Barcelona cap a la seva àrea metropolitana. L’exposició «Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat vs. Projecte» planteja algunes preguntes sobre aquesta qüestió i en vol donar també respostes.

Etiquetes:
,