Conveni entre L'ONCE Catalunya i el Teatre Lliure

S?introduiran recursos per fer accessible el teatre als cecs i discapacitats visuals

L’ONCE Catalunya i el Teatre Lliure han signat un conveni de col·laboració per a fomentar la participació com a espectadors de les persones cegues i deficients visuals gràcies al sistema AUDESC d’audiodescripció. El conveni el van signar la delegada territorial de l’ONCE a Catalunya, Teresa Palahí i el president de la Fundació Teatre Lliure Teatre Públic de Barcelona, Antoni Dalmau , a la seu del Teatre.
Les dues institucions signen aquest acord amb la intenció D’apropar el col·lectiu de cecs i discapacitats visuals al teatre, fet que s’emmarca dins de L’acció social i cultural que promou l’ONCE amb L’objectiu D’aconseguir una major integració dels seus afiliats al món de la cultura. Per aquest motiu, l’ONCE subministrarà el personal tècnic especialitzat en els equips AUDESC que farà la instaL’lació i les proves de funcionament i es compromet a difondre i donar publicitat de les obres que es realitzaran amb aquest sistema entre el seu coL’lectiu.

Per la seva part, el Teatre Lliure, durant les sessions de teatre accessible, es farà càrrec de la despesa que de l’audiodescriptor, o narrador que descriu als cecs els detalls del que succeeix dalt L’escenari, tot aprofitant els moments en què no hi ha diàlegs. Les sessions de teatre accessible són sessions ordinàries de teatre, dirigides al públic en general, on s’introdueixen L’ús de recursos tècnics i humans de suport per fer possible que les persones amb discapacitat sensorials puguin gaudir-ne, i potenciar així la integració social D’aquest col·lectiu.

La propera obra que comptarà amb un dia de representació amb sistema AUDESC serà Traïció de Harold Pinter que serà a la Sala Fabià Puigserver de l’11 de març al 12 D’abril de 2009.

Les sessions accessibles que organitza el Teatre Lliure compten amb audiodescripció, subtitulació, acompanyament, programes de mà en format braille, instal·lació D’anells magnètics que seran utilitzables sempre i quan la dificultat tecnològica de L’espectacle ho permeti.

Etiquetes: