Cursos de formació de tècnic de llum i de so a Girona

A la ETECAM (Escola Tècnica de l'Espectacle de la Casa de la Música)

L’Escola Tècnica de l’Espectacle de la Casa de la Música de Salt-Girona presenta la seva oferta per al proper curs. Una oferta que es divideix en tres cursos entesos com a unitats didàctiques en un període determinat del calendari (Curs de tècnic en so directe, curs de tècnic en so d’estudi i, teoria de la pràctica de la il·luminació). Aquests mòduls pertanyen a un itinerari concret o poden ser comuns a diversos cursos. Per a concretar un curs cal haver cursat tots els mòduls que el composen.La formació tècnica en so i llum és un aspecte que tenia grans mancances a les comarques gironines. La majoria de persones que volien estudiar per poder-se dedicar professionalment al món de L’espectacle s’havien de desplaçar.L’Escola Tècnica de L’Espectacle de la Casa de la Música de Salt-Girona. Sorgeix de la unió de tots els cursos de tècniques de L’espectacle que s’imparteixen dins L’àrea de formació del projecte Casa de la Música. Des de la Casa de la Música s’ha donat cobertura a aquesta mancança, amb cursos que han format ja a més D’un centenar de persones. Els cursos estan orientats tant a qui vol dedicar-se professionalment al món de L’espectacle com a qui vol completar la seva passió per la música amb eines que li permetin enregistrar-se o fer actuacions en directe.

Etiquetes: