Llibre Dones a les ones, escrit per Elvira Altés

Dones a les ones escrit per Elvira Altés

La història de la ràdio a Catalunya en veu de les dones

Redacció.-  Dones a les ones és un llibre escrit per la periodista feminista, professora de periodisme i investigadora especialitzada en comunicació i gènere Elvira Altés que té la voluntat d’oferir una història de la ràdio a Catalunya, amb la intenció de contextualitzar l’aparició de les dones en el mitjà radiofònic.

El propòsit del llibre és explicar la presència i la contribució de les dones, al llarg del temps, en la construcció d’un dels mitjans de comunicació cabdals en la nostra societat contemporània. Per tal que s’entenguin els diferents papers que van assumir les dones davant i darrere del micròfon, Altés explica el context polític i social que va viure la ràdio a cada etapa.

Que la història l’han feta dones i homes és una obvietat que ningú discuteix, però ha estat narrada des de la perspectiva androcèntrica, així que era necessari explicar l’evolució de la ràdio en el seu context polític i social per tal que s’entenguin els diferents papers que van assumir les dones davant i darrere del micròfon: primer hi van arribar com a actrius, locutores, secretàries i tècniques, més tard com a guionistes, presentadores, editores o periodistes, i a poc a poc, tot i que amb moltes més dificultats, les dones a la ràdio han pogut exercir el paper de directores i executives.

Altés explica, així, com la història de la ràdio a Catalunya transcorre paral·lela a la història social i política del país, un país que, en els darrers cent anys, ha passat per dues dictadures, una república, una transició i la democràcia. Dibuixar aquest rerefons social i polític ha permès també a l’autora evidenciar els missatges adoctrinadors o alliberadors que en cada moment frenaven o estimulaven el creixement personal i professional de les dones.

“En aquest fris, de vegades lluminós i més sovint confús i bigarrat, s’hi dibuixen les vides de les dones que van contribuir a fer de la ràdio el mitjà de comunicació que coneixem. Explicar les històries individuals de les locutores, periodistes, tècniques, productores, guionistes, etc., entrellaçant-les amb la història de Catalunya i de la ràdio, inspira aquest reportatge històric. El propòsit no és altre que fer surar les veus de les radiofonistes, les seves expectatives, les seves lluites i els seus assoliments, sense oblidar les frustracions i desencants que com a dones provoca exercir una professió sota les normes que la societat masculina imposa”, explica Altés.

Al llarg de prop de 400 pàgines, el llibre demostra doncs que a la història de la ràdio a Catalunya “elles també hi eren, que a través del seu treball i esforç les dones van fer possible que aquell invent sonés, comuniqués, ens fes companyia, ens entretingués i ens informés. I que ho segueixen fent cada dia”.

Per aconseguir explicar aquest paper de la dona a la ràdio catalana, Altés ha inclòs al llarg del seu llibre els testimonis de professionals de tots els àmbits de la ràdio, testimonis que ha reunit a partir d’entrevistes personals i de converses telefòniques però també a partir de la recopilació de cites extretes de revistes i llibres. Aquesta tasca de documentació ha permès a l’autora donar veu a dones de la ràdio catalana de tots els temps, i tant en actiu com ja retirades.

Les professionals entrevistades són Gemma Nierga, Sílvia Còppulo, Júlia Otero, Elisenda Roca, Adelina Castillejo, Dolors Busquets, Pilar Sampietro, Anna Comas, Vicky Gómez, Lídia Julve, Neus Bonet, Pepa Fernández, Montserrat Minobis, Mònica Terribas i Àngels Barceló. Elles i moltes altres protagonistes de la ràdio han traslladat al text les seves experiències i records, per tal de convertir la narració històrica en un relat vívid de l’experiència personal.

Els testimonis de primera mà recollits en el llibre permeten profunditzar en temes cabdals com ara la professionalització de les dones a la ràdio; la gestió per part de les emissores de la promoció de les locutores i periodistes; les diferències salarials entre homes i dones; quin marge tenen les radiofonistes per aportar una mirada de gènere en els seus programes; o temes ja més d’àmbit personal, però entroncats amb el professional, com de quina manera algunes d’elles han viscut els seus embarassos.

En definitiva, ‘Dones a les ones’ ofereix una història de la ràdio a Catalunya en la veu de les dones.