Drama rural amb "Madame Bovary"

La bipolaritat de Madame Bovary


Emma Rovault, filla única d’un humil granger de Berteaux, es casa amb Charles Bovary, un doctor d’una petita ciutat. Emma, transgressora, romàntica i somiadora, aviat és conscient de l’enorme buit que provoca el seu matrimoni al seu interior, pel que buscarà consol en nombroses relacions extra conjugals que han de servir per satisfer els seus desitjos més íntims, així com ascendir en el seu estatus social.