Durant l’any 2023 els enginyers van visar 345 projectes d’instal·lacions fotovoltaiques, un 30% mes

Els projectes de fotovoltaiques realitzats pels enginyers gironins han crescut un 978% en dos anys

Redacció.- El sector de les energies renovables continua experimentant un gran creixement a les comarques gironines, possiblement com a resposta a l’augment del preu de l’energia i el gas durant els últims anys. Així ho mostren les dades de projectes visats del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona.

Durant l’any 2023 els enginyers gironins van visar 345 projectes d’instal·lacions fotovoltaiques, el que representa un creixement del 30% en només un any. Mentre que en la comparació en els últims anys, l’augment és del 978% respecte al 2021, quan es van registrar 32 projectes vinculats a aquest tipus d’instal·lacions.

Les dades mostren que el sector de les energies renovables cada cop és més important en l’activitat dels professionals de l’enginyeria. Durant el 2023 es van visar també 62 projectes d’eficiència energètica, una trentena més que l’any anterior, i 57 projectes en l’àmbit de la climatització i condicionament que inclou aire condicionat, calefacció, fred industrial o solar tèrmica. Gairebé el 40% dels projectes visats el 2023 es van dur a terme al sector de l’energia, que cada cop cobra més rellevància amb l’optimització de recursos.

 

Treballs visats durant el 2023

En termes generals, els treballs tramitats pels enginyers gironins durant l’any 2023 va ser de 5.578. Això representa un lleuger descens respecte al 2022, quan se’n van tramitar 6.047.

Si s’analitza l’evolució de les dades dels últims cinc anys a les comarques gironins, l’any 2019 es van visar 5.062 treballs. La xifra va caure durant el 2020, el primer any de la pandèmia, quan es van realitzar 4.067 projectes. El 2021 els projectes van igualar-se a les dades prepandèmiques amb un total de 5.052 treballs, mentre que el 2022 es va arribar al rècord de la sèrie.

Per altra banda, els altres àmbits en què els enginyers gironins han visat projectes són: activitats (808 treballs tramitats); obres (338 treballs tramitats de construcció, obra major i obra menor); seguretat i salut (361 treballs tramitats); i incendis (148 treballs).

 

Una tendència similar arreu de l’estat

El creixement de les energies renovables s’ha produït arreu de l’estat espanyol. Les xifres del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) mostren un augment del 376% en el període 2020-2022 en les energies renovables. Fet que converteix als graduats en Enginyeria com la branca industrial i als Enginyers Tècnics Industrials en els principals protagonistes de la transició energètica i ecològica del nostre país. En números globals, el COGITI va visar més de 230.000 projectes, dels quals 23.584 van ser d’instal·lacions fotovoltaiques.

El visat és un acte col·legial que aporta seguretat jurídica i professional al projecte. Té com a objectiu comprovar la identitat i titulació de l’enginyer autor del projecte, evitant que aquest estigui inhabilitat professionalment i judicialment. Pel que fa al treball es revisa que compleixi formalment amb la legislació vigent, inclogui aquells documents exigits per la legislació de Prevenció de Riscos Laborals i es trobi dins les seves competències, entre altres aspectes. El visat col·legial garanteix la protecció per al ciutadà, ja que l’enginyer disposa d’una assegurança de responsabilitat civil. Fet que dóna més seguretat a la ciutadania, als mateixos col·legiats i també a l’Administració.