eines de pais pimec

Eines de País estudia la possibilitat de crear una nova patronal

El colectiu planteja una patronal que cobreixi l’espectre ideològic independentista

Eines de País estudia la possibilitat de crear una patronal nova, desprès dels resultats a PIMEC Barcelona. El col·lectiu, segons els seus principis fundacionals, planteja una patronal que cobreixi l’espectre ideològic independentista, actualment a Catalunya hi ha associacions empresarials territorials, ja siguin locals o comarcals; sectorials o en funció de la seva mida però no hi ha cap patronal que cobreixi aquest ideari.

“Creant una patronal independent i independentista estem dotant el país d’una representativitat social i nacional fins ara inexistent dins el món empresarial. Ho farem omplint aquest espai de representació empresarial, ara orfe, mitjançant la creació d’una patronal amb un missatge clar i directe en l’àmbit empresarial, i inequívoc en l’àmbit nacional. Ajudarem a crear i enfortir una associació empresarial del segle XXI, moderna, sostenible, propera als empresaris i autònoms, promovent el talent, actuant en xarxa, i que actuï com a facilitadora de negoci entre els empresaris catalans”.

 

Etiquetes:
, ,