El ‘Calaix de sastre’, de Rafael d’Amat, ingressa a la Biblioteca de Catalunya

Una obra extraordinària del patrimoni bibliogràfic català

Redacció.- Rafael d’Amat i de Cortada i de Senjust (Barcelona, 1746-Barcelona, 1819), conegut popularment com a baró de Maldà, és una figura cabdal de les lletres catalanes i la seva creació és d’una gran importància pels estudis històrics i culturals.

El Calaix de sastre, títol pel qual es coneix tota la vasta obra de l’escriptor barceloní, és per extensió, de les més importants de la història de la literatura catalana de l’època del barroc, ha estat i és objecte d’estudi, tant per historiadors de la llengua i la literatura, com també, pels investigadors de la societat, l’economia, la cultura, la religió, les ideologies i creences de la gent de la Catalunya del segle XVIII i dels inicis del XIX. Tots aquests experts han posat l’accent en el seu incalculable valor per a la cultura del país.

L’obra original constaria d’uns setanta-quatre volums. Fins ara se’n conservaven vuit a la Biblioteca de Catalunya, cinc a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i seixanta-un estaven en mans d’Alfonso de Vilallonga i Serra, hereu del Baró; aquest són els que ara ha adquirit la Biblioteca de Catalunya del Departament de Cultura per quatre-cents mil euros. El Calaix de sastre, va ser redactat a mà, en català, durant cinquanta anys de la vida de l’autor, des d’una data pròxima al 1769 i fins al 1819. L’obra ha estat coneguda, fins ara, pels vuit volums conservats a la Biblioteca de Catalunya i els cinc de l’Arxiu Històric, a més d’una còpia, no exhaustiva, ni fidel, realitzada mentre romangueren sota la custòdia de l’Arxiu Històric, en temps de la Guerra Civil i abans de ser retornats als seus propietaris. Els estudis i edicions que s’han publicat es basen, en general, en aquesta còpia parcial i els volums conservats en ambdues institucions públiques.

La Biblioteca de Catalunya posarà a disposició dels investigadors els seixanta-un volums adquirits el desembre de 2023, un cop realitzats els tractaments de catalogació necessaris. Està previst digitalitzar l’obra per facilitar el seu accés en línia i en obert; i, a la vegada per contribuir a preservar els originals. D’aquesta manera, finalment, es podrà accedir per primer cop al total del conjunt de l’obra produïda per Rafael d’Amat i de Cortada.

El Calaix de sastre, conté diverses sèries temàtiques, totes elaborades al ritme de la vida i inquietuds de l’autor. La sèrie principal la constitueix el dietari o crònica de successos, que relata àmpliament el dia a dia de la ciutat de Barcelona, incloses notícies i comentaris sobre dels conflictes bèl·lics amb els francesos; una altra sèrie significativa està dedicada a explicar les excursions efectuades a ciutats i viles de Catalunya, en la qual també s’hi troben descrites les festes majors; una sèrie heterogènia anomenada miscel·lània conté escrits diversos, incloses algunes traduccions de textos, i també va destinar uns volums a la història de la Guerra Gran.

El catedràtic de literatura catalana de la Universitat de Barcelona, el Dr. Antoni Comas, va assenyalar que “literàriament parlant, la figura de més relleu del XVIII català és la de Rafael d’Amat. Tot i que existeixen altres relats i dietaris del segle XVIII, el Calaix de sastre del baró de Maldà excel·leix per la seva extensió, per la riquesa de dades, pel seu do d’aguda i finíssima observació dels fets, per la seva comunicació oberta, espontània, amb el lector, amb el qual sembla que dialoga o conversi, i per la seva arrelada catalanitat. I, sobretot, per haver sabut fet tot això amb unes possibilitats mínimes de llengua”. També, Josep Pla va remarcar “Amat fou, a desgrat de tot, un escriptor autèntic, capaç de sentir directament la vida”.

L’ingrés del Calaix de sastre a la Biblioteca de Catalunya del Departament de Cultura posa a l’abast de la societat aquesta obra extraordinària del patrimoni bibliogràfic català i enceta nous camins d’investigació sobre la Catalunya de l’època del barroc.