El Canal de Salt, nou hub creatiu i motor de la producció escènica del territori

L’equipament escènic pren un nou rumb per convertir-se en un centre referent de creació i producció de les arts vives a Catalunya

Redacció.- Després de més de 15 anys des de la ideació del projecte, el Centre de Creació d’Arts Escèniques El Canal de Salt, (Girona) pren un nou rumb per convertir-se en un centre de referència de la creació escènica (teatre, circ, dansa, música i altres llenguatges artístics) i en motor de promoció de les produccions i coproduccions que impulsa, apostant especialment per l’escena local.

El nou Canal vol ser un centre de referència de la creació escènica de la demarcació de Girona i Catalunya, un espai vibrant d’expressió i creativitat que esdevingui un punt de trobada per a creadors, autors, artistes i altres professionals de les arts escèniques arreu del territori, així com un espai obert per a totes aquelles persones amants de la cultura i amb inquietuds artístiques.

L’equipament treballarà en 5 eixos d’acció:

1. Producció i suport a la producció: una de les activitats més importants del centre, on hi té cabuda la producció privada, la producció pública i la producció público-privada.

2. Suport a la creació: un dels eixos de major rellevància, amb suport a la recerca de noves dramatúrgies, residències artístiques integrals, així com assessorament i acompanyament professional en el procés de creació de projectes.

3. Formació: l’equipament escènic continuarà implicat activament en l’oferta formativa en arts escèniques existent i apostarà per la formació pròpia en forma de seminaris, jornades i altres píndoles formatives.

4. Creació de públics: El Canal oferirà diferents activitats i ha haurà espai per a l’exhibició – tot i que en menor mesura ja que l’espai es focalitzarà en la creació i la producció-, amb assajos oberts de les produccions desenvolupades, les residències artístiques, com també d’alguns festivals i fires escèniques del territori. A més, acostarà les arts vives a tots els públics, fent especial èmfasi en el circ, com a disciplina més propera a la ciutadania.

5. Suport a la distribució: s’establiran acords estratègics amb equipaments escènics públics, institucions de promoció i d’internacionalització de les arts escèniques catalanes, així com amb festivals estratègics nacionals i internacionals. A més, s’oferirà un acompanyament professional en el procés de la promoció i la distribució a les companyies que treballin a El Canal.

L’equipament vol esdevenir un eix clau de l’ecosistema d’equipaments i iniciatives del sector de les arts escèniques a Girona i el conjunt de comarques de la mateixa demarcació.

 
El Canal en xifres

Pel que fa a la inversió, El Canal de Salt es converteix en un equipament de primer nivell a Catalunya.

L’any 2021, va comptar amb un pressupost de 300.000 €. El Pla de gestió 2022-2025 de l’equipament es planteja amb l’objectiu de consolidar un pressupost a l’entorn dels 850.000 € amb un creixement progressiu.

El 2022, El Canal inicia l’exercici amb un pressupost de 549.828, 98 € i tanca amb l’execució d’un pressupost de 944.510 €, distribuïts un 42% en inversions, un 37% en activitats i produccions, un 18% en estructura i personal i un 3% en manteniment de l’equipament.

El Centre de creació d’arts escèniques ha engegat aquest 2023 amb un pressupost de gairebé 600.000 €, amb l’objectiu d’execució de 809.828,98 €, on el 56% sigui destinat a activitats i produccions.

Aquesta inversió és gràcies al finançament de l’Ajuntament de Salt i al suport de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya

En el darrer any (novembre 2021 – octubre 2022) l’equipament va acollir un total de 21 residències artístiques per al desenvolupament de projectes escènics, amb la participació de companyies com A Tres Bandes, Montse Isla, Carla Rovira o Escenaris Especials.

A més, s’han iniciat 9 coproduccions i s’han realitzat un total de 26 accions formatives i 38 activitats/representacions obertes al públic. Gairebé 7.000 espectactadors van participar a les diferents activitats programades per El Canal durant aquest període.

Apropar les arts escèniques a la ciutadania

Un dels objectius de l’equipament és el d’acostar les arts escèniques a tots els públics, especialment a través del circ. En aquesta línia, s’ha establert una estratègia de treball amb la implicació del sector, aprofitant projectes educatius i culturals ja existents al municipi i al territori, juntament amb el Col·lectiu d’artistes i professionals del Circ de Girona i la Federació d’entitats socioculturals de Salt. En el marc d’aquesta estratègia, s’ha creat l’Escola de Circ de les Guixeres, la primera de la demarcació, amb l’objectiu d’acostar les arts vives a la població i implicar-la des d’una disciplina atractiva, intercultural i intergeneracional com és el circ.

Els valors d’El Canal

La política de suport a la producció i a la creació de l’equipament es vertebrarà al voltant de quatre valors: la sostenibilitat, la interseccionalitat, la translocalitat i els drets culturals.

El Canal vol ser un espai on poder fomentar un comportament ambientalment responsable i despertar, des de la mirada artística, practiques creatives que es moguin en la línia de la sostenibilitat.

Amb la voluntat d’integrar les diverses disciplines escèniques i els diferents perfils artístics, la planificació de l’activitat es farà des d’una mirada interseccional, centrada en la comunitat d’artistes vinculada a la vida cultural gironina i saltenca, fomentant el diàleg amb l’entorn i la comunitat multicultural de la ciutat.

La mirada local és imprescindible com ho és una mirada cap enfora, donat el context global on la cultura viu permanentment interconnectada, i per això la translocalitat és un dels valors que mouen l’equipament. La tasca d’El Canal, per tant, anirà sempre orientada en la creació d’una xarxa alhora local i global i en el foment de vincles fèrtils entre diferents cultures i comunitats d’aquí i d’arreu, amb l’objectiu final d’acollir pràctiques culturals i escèniques internacionals i projectar l’activitat local cap a l’estranger.

El Canal vetllarà pels drets culturals i per la participació de la ciutadania en el món cultual i escènic. La cultura és un dret i, per tant, ha de ser accessible per a la ciutadania i el seu exercici ha de ser assequible i assumible per al sector professional. El Canal treballarà en aquesta línia per tal de promoure la igualtat i la no discriminació entre les minories, els col·lectius més vulnerables i la comunitat d’artistes per afavorir així la producció artística i la participació oberta i inclusiva en les seves activitats culturals.