Barcelona unifica els centres divulgadors del disseny

El Disseny Hub o la força de la imatge


El Disseny Hub és un centre que des de finals de l’any passat es dedica a promoure el coneixement, la comprensió i el bon ús del disseny. Té el seu origen en la fusió de les col·leccions del Museu de les Arts Decoratives, Tèxtil i d’Indumentària i el Gabinet de les Arts Gràfiques. El DHUB és alhora un museu, un centre i un laboratori que vol estimular la recerca per construir un futur millor. La seva primera gran exposició és “Turisme. Espais de ficció”, i es pot veure fins el 7 de juny a la seu del carrer Montcada de Barcelona.