CECAM

El laboratori de CECAM adquireix un cromatògraf de líquids centrat en anàlisis de rutina d’aigües de consum

L'aparell permetrà al laboratori de Celrà incorporar l'anàlisi dels nous paràmetres que estableix la nova normativa d'aigües de consum

Redacció.- CECAM, el Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, ha incorporat un cromatògraf de líquids de molt alt rendiment (UHPLC). És un equipament que permetrà detectar més de 30 contaminants emergents que fins ara no es podien analitzar al laboratori amb seu a Celrà. D’aquesta manera es convertirà en el primer laboratori de la província de Girona amb capacitat per detectar els nous paràmetres analítics que estableix el reial decret de la qualitat d’aigua de consum humà que es va aprovar el gener de 2023.

Un salt de qualitat pel laboratori

CECAM té més de 25 anys d’experiència en el camp de l’anàlisis d’aigües. Un dels mètodes fonamentals és la Cromatografia, una tècnica d’anàlisi basada en la separació dels components presents en una mostra d’aigua. El nou aparell serà el primer cromatògraf de líquids del laboratori, ja que fins ara els aparells eren de gasos. Permetrà l’extracció d’un gran volum d’informació, tot escurçant els temps d’anàlisis. Un salt endavant, doncs, per la capacitat analítica de CECAM en el camp del Medi Ambient, i més concretament en el control de qualitat d’aigües.

El cromatògraf de líquids de molt alt rendiment (UHPLC) ja s’ha instal·lat i durant el mes de març va començar el procés de desenvolupament de les diferents metodologies, arribant als límits establerts pel Reial Decret 3/2023. El següent pas serà la validació de les metodologies analítiques i l’obtenció de les acreditacions corresponents.

El canvi normatiu en les aigües de consum

Gràcies al nou cromatògraf de líquids, CECAM podrà donar cobertura a la majoria dels nous paràmetres inclosos en el RD 3/2023. El nou reglament va derogar l’antic que feia 20 anys que estava en vigor i d’aquesta manera també s’equipara la legislació estatal a les directives europees relatives a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.

El RD estableix nous criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el control i subministrament. Pel que fa al control analític, que afecta l’activitat del laboratori de CECAM, s’han augmentat la freqüència d’analítiques. També s’han incorporat nous paràmetres que són considerats contaminants i que poden arribar a les aigües subterrànies o superficials com són productes farmacèutics (azitromicina, diclofenac), disruptors endocrins (nonilfenol, 17 β-Estradiol) o compostos orgànics persistents (20 substàncies perfluoroalquilades i polifluoroalquilades, 5 àcids haloacètics i bisfenol A). En el cas del control d’aigües de consum, la nova legislació afecta tant a administracions públiques com empreses.

Sobre CECAM

CECAM és un centre dedicat al control de qualitat en processos d’edificació, obra civil, salut mediambiental o geotècnica, entre d’altres. Té la seva seu central a Celrà, però es troba implantat a tot el territori, no tan sols gironí sinó també col·laborant amb empreses i administracions de tot l’àmbit català. També és Entitat Col·laboradora de l’Administració, habilitada per la Generalitat de Catalunya. La seva funció és realitzar inspeccions i emetre actes, certificats i informes que són utilitzats per l’Administració.

Va ser creat l’any 1976 pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona, com un mitjà de millora de la qualitat en la construcció, i des de llavors ha anat ampliant el seu camp d’actuació comptant amb un ampli equip de tècnics especialitzats.