El Mnac fa 75 anys i ho celebra amb dues exposicions gratuïtes sobre la història de L’art català

Les mostres estan formades per 75 obres de coL'leccions privades i el conjunt pictòric de Santa Caterina

Aquest any se celebren els 75 anys de la inauguració del Museu Nacional d’Art de Catalunya, el MNAC, situat sobre les fonts de Montjuïc de Barcelona. I, per celebrar-ho, s’ha obert al públic dues exposicions temporals gratuïtes: “Convidats d’honor”, amb 75 obres mestres de l’art català pertanyents a coL’leccions privades, museus europeus i americans, i al patrimoni eclesiàstic des de l’Edat Mitjana fins al segle XX, i “La princesa sàvia”, el conjunt pictòric de Santa Caterina de la Seu d’Urgell.
Els orígens de la coL’lecció del Museu Nacional d’Art de Catalunya es remunten a finals del segle XIX, quan, amb fons que procedien de la desamortització de béns eclesiàstics, es va crear, a la capella de Santa Àgata, el Museu d’Antiguitats de Barcelona. Posteriorment, el 1915 es va inaugurar el Museu d’Art i Arqueologia a l’Arsenal de la Ciutadella, que reunia moltes de les obres que s’havien exhibit a l’Exposició Universal de 1888.

A principis del segle XX, i davant de l’alt risc d’espoli a què estaven sotmeses les esglésies romàniques catalanes, els responsables de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Junta de Museus van dur a terme diverses campanyes per traslladar les pintures murals del Pirineu a un lloc més segur a Barcelona, i van recuperar gran part de l’actual coL’lecció del romànic.

L’exposició de 1929 va oferir l’oportunitat de reubicar i unificar coL’leccions en quedar sense ús els antics pavellons de la mostra. L’11 de novembre de 1934 es va inaugurar al Palau Nacional el Museu d’Art de Catalunya, que per primer cop permetia seguir el discurs complet de l’art català, des dels seus orígens medievals fins al inicis del segle XX.

Poc després, però, l’esclat de la Guerra Civil va aconsellar el trasllat de les obres a Olot, Darnius i París. En acabar el conflcite bèL’lic la coL’lecció es va tornar a dividir entre el Palau Nacional i el Museu d’Art Modern del parc de la Ciutadella.

Finalment, el 1990 la llei de museus de Catalunya va restablir la unitat de les coL’leccions i va crear el Museu Nacional d’Art de Catalunya amb seu a Montjuïc. A partir d’aquí es va iniciar un complex procés de restauració i remodelació del Palau Nacional, dirigit per l’arquitecta italiana Gae Aulenti.

El desembre de 1995 es va inaugurar la secció d’art romànic, considerada la més important del món en el seu gènere. El 1997 es va obrir al públic la secció d’Art Gòtic i el 2000 la resta de les coL’leccions que incloïen el renaixement, el barroc i els segles XIX i XX.