El Museu Episcopal de Vic i el Museu de Lleida promouen una jornada per posar en valor l'aportació de Josep Gudiol, el pare de la història de l'art a Catalunya

La jornada Museus i Patrimoni de l'Església es farà aquest divendres 25 d'octubre a Vic

El Museu Episcopal de Vic (MEV) acollirà aquest divendres 25 d’octubre una jornada monogràfica dedicada a Josep Gudiol (1872-1931) considerat com el pare de la Història de l’art a Catalunya. La figura de Gudiol és l’eix temàtic de la primera edició de la nova Jornada de Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya que promouen i organitzen conjuntament el Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal i el MEV. La jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya és l’activitat que clou l’exposició temporal del MEV “Facies Fidei. Expressions artístiques de la fe cristiana a la Catalunya Medieval” dedicada a la contextualització litúrgica i funcional de l’art sacre medieval català. Aquesta exposició es pot visitar fins al 27 d’octubre.
La jornada vol contribuir a donar una visió completa de Gudiol com a pare de la història de l’art a Catalunya. Una dotzena d’especialistes de l’àmbit català glossaran les aportacions de Gudiol a l’art i s’identificaran punts claus de les seves aportacions en l’escultura medieval, pintura romànica, pintura gòtica, les tècniques artístiques, orfebreria, forja i metal·listeria, mobiliari, guadamassils i vidre. Les aportacions i coneixements de Gudiol fonamenten, encara avui, molts dels treballs sobre la història de l’art del país (consulteu programa complet al web del Museu Episcopal de Vic)
Els organismes promotors estan molt satisfets de la bona acollida que està tenint aquesta nova jornada. Els pròxims dies es preveuen que es completin les 90 places que s’oferien. Les darreres inscripcions es poden fer al web des del web del Museu Episcopal de Vic. La segona edició de la jornada es farà l’any vinent a Lleida i estarà centrada en les col·lecciones artístiques diocesanes.
Josep Gudiol i Cunill (Vic, 1872-1931) fou un dels pares de l’Arqueologia i la Història de l’Art a Catalunya. Format al Seminari de Vic, participà en les tasques de creació del Museu Episcopal (1889-1891) i en la redacció del seu catàleg (1893-1896). Fou ordenat sacerdot l’any 1896 i nomenat conservador del Museu i catedràtic d’Arqueologia Sagrada del seminari el 1898. El 1902 publicà Nocions d’Arqueologia Sagrada Catalana, el primer manual d’història de l’art català i en català; el 1907 va participar en la missió arqueològico-jurídica a la ratlla d’Aragó organitzada per l’IEC, juntament amb Josep Puig i Cadafalch, Josep Gudiol, Josep M.Goday i Adolf Mas. La recerca, la cura i augment de les col·leccions del Museu Episcopal i la docència van ser els tres pilars de la seva activitat vital, durant la qual rebé nombrosos premis i passà a formar part de diferents institucions científiques. Publicà nombrosíssims treballs sobre temes transversals d’història de l’art (pintura, escultura, arquitectura, iconografia, arts de l’objecte, litúrgia, manuscrits), així com també una gran quantitat d’estudis monogràfics que dedicà a una extensa diversitat de temes històrics i de monuments (una gran part dels quals referents a Vic i al Museu Episcopal) i que publicà en revistes especialitzades, a la pàgina artística de La Veu de Catalunya o en publicacions vigatanes com el Butlletí del Centre Excursionista. La seva obra va ser fonamental per al desenvolupament de la Història de l’Art a Catalunya i encara avui serveix de base a tota mena de treballs.