El Nadal online al Museu de Vic

El MEV proposa un itinerari interactiu a través de vuit obres que tracten passatges relacionats amb el Nadal

El Museu de Vic proposa una activitat de Nadal sense sortir de casa. El MEV ha elaborat un recorregut temàtic per una selecció D’obres destacades de la seva col·lecció que reflexen els diversos episodis que formen part del cicle del Nadal: L’Anunciació, la Visitació, el Naixement, L’Adoració dels pastors, L’Adoració dels Mags, la Fugida a Egipte i la Presentació al Temple. 

El recorregut Nadal al Museu presenta una selecció D’obres D’època medieval de les col·leccions del MEV que iconogràficament mostren escenes amb una temàtica vinculada a la tradició del Nadal: L’Anunciació, la Visitació, el Naixement, L’Adoració dels pastors, L’Adoració dels Mags, la Fugida a Egipte i la Presentació al Temple. En una època en què la gran majoria de la població no sabia llegir ni escriure, les imatges tenien atorgada una funció pedagògica. Observant les diferents escenes el poble analfabet podia conèixer i interpretar els passatges bíblics. Amb aquest recorregut visual a través de les obres D’artistes romànics i gòtics presentem el cicle complert del naixement de L’Infant amb algunes obres que formen part de les col·leccions de pintura i teixit del museu. 

Etiquetes: