El Projecte europeu Euronet 50/50 de millora de l'eficiència energètica arriba a 6 escoles del Gironès

El Consell Comarcal del Gironès i sis escoles de la comarca estan realitzant el projecte mitjançant la implantació de mesures d’estalvi energètic

El projecte Euronet 50/50 s’emmarca en el Pacte d’Alcaldes, una iniciativa de la Comissió Europea, que té com a objectiu superar el compromís de la UE de reduir en un 20%, abans de l’any 2020, les emissions de CO2 i dels gasos d’efecte hivernacle. Aquesta proposta educativa, que té el suport d’Energia Intel·ligent, es realitza a 50 escoles de més dels 9 països de la Unió Europea que apliquen la metodologia 50/50.
Euronet 50/50 vincula les mesures d’eficiència energètica realitzades per l’escola amb els beneficis que això suposa de forma directa i equitativa. Per tant, a part d’aportar uns beneficis ambientals, el projecte Euronet 50/50 premia econòmicament els responsables d’aplicar mesures efectives d’estalvi energètic, tant l’escola com els gestors dels equipaments, els ajuntaments.
Durant el curs, cada escola ha creat un equip energètic que s’ha encarregat de sensibilitzar sobre el canvi climàtic i l’ús de l’energia a l’escola, ha après a utilitzar diversos aparells de mesura i ha proposat un conjunt de bones pràctiques ambientals per tal d’aconseguir un estalvi econòmic i una reducció d’emissions de diòxid de carboni. L’alumnat, a part d’entendre la problemàtica que suposa el canvi climàtic, ha participat de forma activa en les activitats educatives que planteja aquesta iniciativa d’educació ambiental.
Les 4 escoles del Gironès que han participat en el projecte el curs 2012/13 han aconseguit un estalvi total de 34,131 tones de diòxid de carboni i un estalvi de 15.217 euros únicament amb l’aplicació de bones pràctiques ambientals. Aquesta quantitat es repartirà de forma equitativa entre les escoles i els respectius ajuntaments.