El sector metal·lúrgic busca nou talent

Comastech Centre Politècnic Comas, especialitzat en formació professional per al sector metal·lúrgic, obre el període d’accés a les Beques COMASTECH

Redacció, 13 d’abril de 2021 – Amb l’objectiu d’atraure nou talent jove entre nois i noies als sectors de la Fabricació Mecànica i de la Mecatrònica Industrial, Comastech Centre Politècnic Comas ha creat un programa de beques per a les persones que vulguin cursar el CFGS en Fabricació Mecànica i Mecatrònica Industrial. Necessitem més professionals especialitzats en el sector mecatrònic i de fabricació mecànica i per això estem impulsant aquests graus i aquest programa de bequesexplica Georgina Comas cofundadora de Comastech Centre Politècnic i adjunta a gerència de TMCOMAS.

El programa ofereix tres modalitats diferents: la beca Francesc Comas, la beca Comastech i la Mitja Beca Comastech. Per accedir a qualsevol d’elles cal fer la inscripció al Centre i passar per una entrevista personal així com complir uns requisits acadèmics i econòmics. Es poden sol·licitar inscrivint-se a través del següent link: https://comas.tech/

Les beques són un incentiu per aconseguir que més nois i noies cursin aquests estudis que tenen una gran demanda en el mercat laboral. De fet, l’atur dels graduats en FP és 4 vegades inferior a l’atur dels joves en general i l’ocupació de les persones amb un grau en formació professional ha crescut i només un 5.90% busquen feina, segons l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2019 elaborat pel Departament d’Educació. En el sector industrial, les famílies de grau mitjà amb més inserció pertanyen al cicle d’indústries extractives (95,24%), i pel que fa al grau superior, són instal·lació i manteniment (80,06%), fabricació i mecànica (76,36%), i electricitat i electrònica (76,03%). Aquesta postura avantatjosa també es contempla a la remuneració econòmica: el 57,04% dels graduats d’FP de l’àmbit industrial cobren més de 1.200 euros mensuals, 24 punts per sobre dels graduats d’altres sectors.

Un sector amb poca presència femenina

Tot i ser un dels sectors que tracta amb major igualtat als homes i dones en quant a salaris, és un sector que atreu poc al talent femení. Les feines tècniques han estat destinades, tradicionalment, als homes. A la Unió Europea, els homes representen el 64,6% dels ocupats en aquestes feines mentre que les dones suposen el 35,4%.

Vull lluitar contra la situació de la poca presència femenina en el sector. M’agradaria omplir tantes cadires amb homes com amb dones a les nostres aules i contribuir en la lluita per tal d’evitar la desigualtat de gènere en els sectors més tècnics. Per això estem impulsant aquestes beques que han de contribuir a generar futurs graduats, tant homes com dones, amb el procediment d’admissió als CFGS en Fabricació Mecànica i Mecatrònica Industrial” afirma Georgina Comas.

L’estudi del Departament d’Educació conclou amb dades que demostren que el sector industrial és el que compta amb major igualtat de gènere a nivell salarial. A la taula anterior es pot observar que hi ha més dones que homes cobrant més de 1.200 euros al mes i entre 900 i 1.200€ al mes i en canvi, els homes guanyen la majoria en la franja d’ingressos baixos, de fins a 900€ mensuals. En contraposició, en els cicles no industrials, les dones tenen major presència en els sou baixos, d’entre 900€ i 1.200€ i els de fins a 900€ mensuals.

Sobre Comastech Centre Politècnic COMAS

Comastech Centre Politècnic Comas és un centre de formació Integral altament especialitzat que abasta totes les etapes de la vida laboral de les persones amb els programes de: formació ocupacional per donar oportunitat a les persones; formació continuada per la millora de les competències de les persones en situació d’ocupació, i la formació professional amb el cicle formatiu de Grau Superior en 3×2 en Fabricació Mecànica i Mecatrònica Industrial homologat pel departament d’ensenyament i adherit al programa DUAL. El seu objectiu és esdevenir un referent en el sector de la formació oferint a la indústria del metall-mecànica personal molt qualificat, una necessitat molt latent aquests dies.