El swing arrassa a les escoles de ball

Bojos pel ritme de moda


A Swing Barcelona es dediquen a ensenyar balls de la família del swing com són el Lindyhop, el Balboa, el Charleston dels anys 20, el Boogie-woogie o Shag, a més de diverses coreografies amb Jazzsteps. la formació s’imparteix al Temple del Swing, un espai situat al centre de Barcelona. Però, què és el swing?