El TERMCAT publica els criteris D’ordenació dels termes

L'obra té en compte L'ordenació D'entrades complexes, amb xifres, lletres D'alfabets no llatins i altres caràcters especials

S?acaba de publicar L’ordenació de termes, una guia metodològica que recull els criteris necessaris per a L’ordenació de les unitats terminològiques en els productes terminològics i lexicogràfics.
questa guia està elaborada pel TERMCAT i coeditada amb Eumo, L’editorial de la Universitat de Vic.
L’ordenació de termes descriu els criteris D’ordenació que el TERMCAT aplica a les entrades del seus productes terminològics. Aquests criteris preserven els principis aprovats per la Secció Filològica de L’Institut D’Estudis Catalans pel que fa al català, i s’hi apunten orientacions metodològiques per a L’ordenació de les entrades més complexes que poden aparèixer en un recull terminològic: termes amb més D’un mot (?a peu de fàbrica?); termes que inclouen signes de puntuació com guionets o apòstrofs (?pH-metre?); termes amb caràcters especials, inclosos altres alfabets (?α-talasèmia?); termes en què es combinen xifres i lletres (?12-miristat 13-acetat de forboL’), etc. També s’hi apunten criteris per a L’ordenació D’obres amb entrades en diverses llengües, i s’hi tenen en compte les normes ISO que es refereixen a aquests aspectes, perquè L’aplicació dels estàndards internacionals constitueix una garantia de qualitat. El text conté molts exemples reals que n?accentuen el caràcter pràctic.
Aquestes orientacions poden tenir interès per a un ampli coL’lectiu: especialistes en terminologia i lexicografia, el món editorial i de la documentació, redactors de textos científics i tècnics, i molts altres àmbits en què L’ordenació és imprescindible. L’objectiu final de publicació és donar a conèixer els criteris, debatre?ls i compartir-ne L’ús.
El llibre és el quart volum de la col·lecció En Primer Terme, amb la qual el TERMCAT fa públics aspectes metodològics D’interès general i comparteix L’experiència de més de vint anys D’activitat, amb la voluntat D’estimular i facilitar la col·laboració de tothom que pugui estar interessat en el desenvolupament de la terminologia en llengua catalana.
El TERMCAT és un organisme amb participació de la Generalitat de Catalunya, L’Institut D’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que s’encarrega de promoure i coordinar les actuacions terminològiques en llengua catalana