Els aparelladors de Girona fan balanç de les dades d'edificació de l'any 2020

Per al 2020 s’espera tancar les dades definitives amb una caiguda d'entre un 30% i un 40%

Redacció.- Miquel Vendrell, president del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Girona, ha fet balanç de les dades d’edificació de 2020, en una presentació telemàtica des de la seu col·legial. Vendrell constata com la pandèmia de la Covid-19 ha tingut, i encara té, un impacte notable sobre el sector immobiliari, que malgrat no és un dels més perjudicats, n’està sortint afectat.
El president dels aparelladors gironins considera que “la diferència és que l’actual crisi ha trobat el sector de la construcció amb uns fonaments molt més sòlids que en la crisi de 2008”. Abans de la irrupció del coronavirus, la situació financera del conjunt de les llars espanyoles i de les empreses del sector era més sanejada que fa 12 anys. A més la construcció de nous habitatges no resultava excessiva en relació a l’evolució de la demografia, i la posició del sector bancari es ara més solida. Per Vendrell tot això “porta a confiar sobre la capacitat de recuperació del sector quan finalitzi la pandèmia”. Amb tot, la magnitud de l’impacte econòmic de la Covid-19 afectarà de manera considerable al mercat laboral i, en conseqüència, a la demanda de l’habitatge.
Tanmateix les dades constaten com les compravendes van retrocedir un 39,2% interanual a l’abril, i per al 2020 s’espera tancar amb una caiguda d’entre un 30% i un 40%, malgrat que les previsions per al 2021 són d’un recuperació gradual, s’espera una caiguda del 6,4%. La situació es pot veure afectada per la renda disponible de les llars, que s’està veient minvada, i la incertesa en les perspectives laborals futures, ja que poden fer incrementar l’estalvi precautori de les llars i que es posposin decisions d’inversió de llarg termini.
L’any 2020 els habitatges contractats per part d’estrangers, s’han vist especialment afectats ja que han representat un 21.88% del total, fet que suposa una reducció del 23.63%. Cal tenir en compte que durant el període de confinament varen quedar pràcticament hibernades. Durant el confinament les restriccions de mobilitat, el tancament temporal de les agències immobiliàries físiques i de les notaries, van paralitzar les compravendes, moltes d’elles origen de nous encàrrecs de rehabilitació i/o obra nova. Només degut a les tecnologies digitals el sector ha continuat essent operatiu en l’estat d’alarma.
El lliurament de l’obra nova i en general els terminis s’han complert ja que el sector només es va veure afectat per una aturada total de 15 dies, que es van recuperar progressivament. L’activitat constructora es va veure directament afectada durant l’estat d’alarma, però es va reprendre de forma relativament ràpida a mesura que es van aixecar les restriccions a l’activitat. No obstant això, és molt probable que es produeixi una notable alentiment en la iniciació de nous projectes d’edificació a causa de l’actual clima d’incertesa.
El panorama del mercat laboral amb els ERTOS, els endarreriments dels ajuts i les previsions de tancament de molts negocis amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball posposarà la concreció d’operacions en un futur immediat i, de complir-se les expectatives amb les vacunes, cap al 2023 es podria reprendre una certa normalitat.
Cal afegir que el sector turístic ha tingut i està tenint una quasi nul·la activitat i per tant es de suposar que els nous encàrrecs es faran esperar. També es notori el descens en l’arribada de població immigrant que afectarà, fonamentalment, al lloguer d’habitatges.
Com a curiositat Vendrell ha destacat que s’han visat un 32,5% més de projectes de piscines, en relació a 2019. El president dels Aparelladors gironins ho atribueix al tancament de les piscines públiques, que ha fet que molts particulars hagin optat per fer-se-la a la pròpia finca, així com a la substitució de les piscines provisionals per piscines de construcció.
 
Vídeo de la Roda de Premsa de presentació de les dades d’edificació de l’any 2020, a càrrec de Miquel Vendrell, president del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Girona.