Els ports de la Ràpita i Blanes assagen mesures innovadores per l’evolució mediambiental

Gràcies a noves tecnologies digitals, l’Euroregió impulsa aquest assaig exitós per a ser més sostenibles i eficients als ports esportius i la navegació recreativa a la Mediterrània

Redacció.- Des de finals de 2019 fins aquest estiu, el projecte Psamides, impulsat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània ha estat implementant i avaluant diferents propostes de transformació dels ports esportius catalans, balears i de la regió Occitània, per afavorir la seva evolució a equipaments més sostenibles mediambientalment i també més eficients, gràcies a noves tecnologies digitals. Uns dels ports on s’han assajat exitosament aquestes mesures han estat els de Blanes i la Ràpita.

Entre altres mesures innovadores en l’àmbit mediambiental, s’han avaluat la instal·lació de punts de distribució d’aigua i electricitat als vaixells, que han aconseguit disminuir el seu consum als ports. També el funcionament d’aspiradors de deixalles flotants, com els microplàstics. Pel que fa a la millora de la seva eficiència, cosa que també té un favorable impacte en l’ecosistema marí i costaner, s’han assajat tecnologies digitals, basades en sensors connectats, per a la gestió dels ports, així com sistemes de detecció d’ocupació dels amarratges.

L’objectiu és donar suport al creixement sostenible i al potencial de desenvolupament econòmic dels ports esportius mitjançant la implementació de solucions innovadores, especialment en els camps de la gestió de fluxos turístics, la gestió sostenible de recursos i equipaments, i tota una àmplia gamma de serveis adaptada a les noves necessitats dels professionals del creixement blau i dels usuaris dels ports. A llarg termini, el projecte Psamides té com a propòsit crear una comunitat de creixement ecològicament sostenible dels ports esportius, treballant en els reptes compartits del desenvolupament sostenible des d’un enfocament transnacional.

Cal recordar que el transport marítim representa una de les activitats més importants de l’economia  blava  per  al  Mediterrani.  El  creixement  del sector dels  creuers és especialment potent i la nostra mar  és  també  una  popular  destinació  per  a  la navegació  d’esbarjo, però cal poder-la fer compatible amb la protecció dels seus preuats ecosistemes, evitant o reduint les emissions de gasos i partícules fines, o la contaminació acústica i lumínica que impacten en la fauna i flora marines.

Entre altres institucions implicades en aquest projecte compromès amb el medi ambient i la transformació digital s’ha comptat amb Ports de la Generalitat de Catalunya, Ports de les Illes Balears, el port de Seta i el Pol Mar Toulon Var Tecnologies. L’Euroregió Pirineus Mediterrània està formada per la Generalitat de Catalunya, la Regió Occitània i el Govern de les Illes Balears, i és una institució que treballa en projectes de cooperació transfronterera en benefici d’aquests tres territoris i de la seva ciutadania.