En la ciudad de Sylvia es la cinquena película del cineasta barceloní José Luís Guerín

En la ciudad de Sylvia


És una película que segons el seu autor pretén evocar la idea de la dona que es veu passar i desapareixer, és a dir aquell rostre anònim que passa pel nostre costat en alguna ocasió d’algun carrer en alguna ciutat.