EnginyersGi presenta una nova aplicació que analitza el risc d'infecció per via aèria del Covid-19

L'aplicació realitza simulacions que permeten comparar aquest risc en diferents escenaris per a espais interiors

Redacció.- L’ús d’aquesta aplicació que presenta el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, és senzill i intuïtiu; només cal indicar el nombre de persones que es troben en un espai interior, el temps d’exposició, i la superfície i altura d’aquest espai, per a realitzar la simulació. L’analitzador aporta dades referents a diversos paràmetres, com la ventilació garantida i desitjable per a cada persona, les dosis infeccioses en la unitat de temps sense mascareta, les dosis infeccioses en la unitat de temps amb mascareta, l’activitat metabòlica de cada persona, i la concentració exterior de CO2, el nombre de persones infectades i la concentració de CO2 en l’aire exhalat.
Un cop realitzada la simulació, l’aplicació indica les dades relatives a la probabilitat d’infecció, sense mascareta i sense ventilació, i el nombre esperat de contagiats, així com la probabilitat d’infecció, amb mascareta i amb ventilació, i el nombre esperat de contagiats en aquest segon cas.
Els enginyers gironins volen posar en relleu el paper de l’enginyeria en el control de les condicions de benestar, higiene, seguretat, salut i eficiència energètica a l’interior dels espais.
L’aplicació realitza simulacions que permeten comparar aquest risc en diferents escenaris per a espais interiors, on el virus SARS COV-2 pot transmetre a través dels aerosols, i contribuir així a controlar la transmissió de la COVID-19 per via aèria.
Qualsevol persona pot descarregar-se l’app en el seu dispositiu mòbil, de forma gratuïta, a través de Google Play (per dispositius Android), i en els pròxims dies estarà disponible també a l’App Store de IOS (per a terminals iPhone / iPad).
Anàlisi de riscos quantitatius
L’aplicació Simul AIR (simular COVID) realitza anàlisis de riscos quantitatius, basats en el model probabilístic de Wells-Riley, modificat per Rudnick & Milton, i ha rebut l’aprovació del Comitè d’Experts en climatització, ventilació i qualitat d’aire interior de Consell General de l’Enginyeria Tècnica Industrial d’Espanya (COGITI).
La APP ha estat dissenyada pel Consell General de l’Enginyeria Tècnica Industrial d’Espanya (COGITI) i pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de Madrid (COGITIM) i impulsada pels diferents col·legis, entre aquests el de Girona, amb l’objectiu de conscienciar la població sobre la importància de la qualitat de l’ aire i de com una bona ventilació pot reduir el risc de contagi.
SimulAIR (Google Play – Dispositius Android)
https://play.google.com/store/apps/details’id=com.mobincube.simul_air.sc_EILM29