Es constitueix El Cercle Ciutat del Teatre

Un punt de trobada entre el món empresarial i el món cultural vinculat a la Fundació La Ciutat Invisible

Ahir, dimecres, es va constituir El Cercle Ciutat del Teatre (Cercle CT), un fòrum de debat per projectar Girona, i la seva àrea metropolitana, com a capital de les arts escèniques del sud d’Europa. Una agrupació de personalitats de l’àmbit empresarial que buscarà noves fórmules de relació entre el món de la cultura i el món de l’empresa per fer patent la funció de la cultura, també, com a motor econòmic.
Els objectius principals d’aquest nou organisme són: buscar fórmules de relació entre la cultura i el sector privat, donar suport a la divulgació i la promoció social i cívica del Temporada Alta i potenciar-ne el seu patrocini i mecenatge.
En la primera trobada d’El Cercle CT el president de la Fundació la Ciutat Invisible, Joaquim  Nadal, va fer una breu presentació de la Fundació. En el transcurs de la trobada també es va donar a conèixer els objectius i membres d’ El Cercle de la mà del Sr. Manel Xifra. Les primeres línies de debat plantejades en la trobada es van emmarcat en donar diferents punts de vista al voltant de la següents qüestions: turisme cultural potent i exclusiu al voltant d’un festivaL’; noves idees per a la captació de recursos i finançament de la cultura i les arts escèniques; què pot oferir Temporada Alta al món empresariaL’ Com es pot potenciar el lligam ciutat-festivaL’ Qüestions que sorgeixen d’un plantejament global: Economia i cultura: la interrelació entre empresa, cultura i territori des de l’òptica d’un festival d’arts escèniques. Un debat coordinat pel senyor Agustí Codina, Vicepresident de la Fundació. Salvador Sunyer, director de Temporada Alta, també presentà una ponència sobre les línees de futur i l’impacte social i econòmic del Festival pel territori.
La Fundació La Ciutat Invisible es va constituir el passat mes de juliol amb la vocació de promoure la cultura, posant en contacte el sector privat i el públic, i apostant per l’excel·lència, la recerca, la innovació i la creació en l’àmbit cultural. A través de les diferents àrees de la fundació (Think Tank, El Cercle CT i El Club CT) es pretén treballar per crear un àmbit de reflexió al servei de la societat, així com dinamitzar, consolidar i internacionalitzar la creació catalana contemporània.