Es convoquen els Premis Llanterna Digital de curts en català i occità

Tercera edició dels guardons impulsats per la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida

Els premis Llanterna Digital volen contribuir al foment de L’ús del català i de L’occità, i a la promoció de la creació audiovisual en aquestes llengües per mitjà de curtmetratges
La Coordinadora de Serveis Lingüístics (CSL) de Lleida ha convocat la tercera edició del Premi de Curtmetratges Llanterna Digital. La CSL compta amb la participació de la Secretaria de Política Lingüística, del Consorci per a la Normalització Lingüística ? Centre de Normalització Lingüística de Lleida, dels serveis territorials de Justícia, Salut i Educació, de la Universitat de Lleida, de L’Escola Oficial D’Idiomes de Lleida i de Comissions Obreres, Terres de Lleida.

La Secretaria de Política Lingüística ja fa anys que treballa per promoure el cinema en català i la seva presència a les sales D’exhibició. El Departament D’Educació també treballa per incorporar les noves tecnologies a les aules. El Servei Lingüístic de la Universitat de Lleida va convocar el 2006 un premi de fotografia de temàtica lingüística, i pensava fer el salt al vídeo. En definitiva, des de diferents institucions es va constatar la importància del llenguatge audiovisual com a vehicle D’expressió en una determinada llengua.

A més, L’Estatut D’Autonomia de Catalunya, a L’article 6.5 estableix que ?La llengua occitana, denominada aranès a L’Aran, és la llengua pròpia D’aquest territori i és oficial a Catalunya, D’acord amb el que estableixen aquest Estatut i les lleis de normalització lingüística?, la qual cosa planteja nous reptes, no només a L’Aran, sinó a tot el país.
L’ús de català o occità, en qualsevol de les seves modalitats, és absolutament indiferent. Des del seu inici, la idea va consistir en convocar uns premis que contribuïssin a fomentar L’ús del català i de L’occità en el món audiovisual, a partir de la creació de curtmetratges en qualsevol D’aquestes dues llengües indistintament.

La tecnologia actual, amb els dispositius digitals D’enregistrament de vídeo, les eines D’edició digital i els programes que permeten el tractament de la imatge, la majoria de lliure distribució, fan molt fàcil crear productes audiovisuals.

Els premis estan oberts a tothom, tot i que hi ha diferents categories. El tema sobre el qual ha de tractar el curt és “Amb paraules que m’agraden”, o sigui, una reflexió sobre la llengua des de la perspectiva de la persona que en fa ús, sobre els valors, emocions i sentiments que hi van lligats.

Etiquetes:
,