Espectacle a partir de l’obra de Xavier Benguerel, 'Rèquiem a la memòria de Salvador Espriu'

La poesia mística del poeta de Sinera


El Rèquiem de Xavier Benguerel és una obra de síntesi i de maduresa dins la trajectòria d’aquest músic, considerat com una de les personalitats més singulars de la composició musical catalana de la segona meitat del segle XX. Els estudis recents de Rosa Delor, especialista en Salvador Espriu, expliquen que el significat global de l’obra d’aquest autor s’ha d’entendre des de la seva visió cabalística del món, en què la paraula poètica és l’única forma humana de donar nom a allò inexpressable.