Experiències mòbils a la Fundació Francisco Godia

La creació artística més portàtil, del 12 de maig al 20 de juny

La Fundació Francisco Godia presenta l’exposició ‘Mobile Art. Experiències mòbils’, una aproximació al mòbil dins de la pràctica artística contemporània. La mostra es constitueix com la primera que reflecteix no només la fotografia feta amb el mòbil, sinó també un ampli panorama de creació artística. Comissariada per Lorea Iglesias, doctoranda en Comunicació Audiovisual que ha centrat la seva investigació entorn de l’art fet amb mòbil, els treballs que es presenten, en format vídeo i instal·lació, pertanyen a diferents artistes catalans i internacionals, el nexe comú dels quals és la presència del mòbil com a element determinant en les seves propostes, tant en el pla conceptual com en el de la materialització. L’exposició, que es podrà visitar del 12 de maig al 20 de juny, s’emmarca dins el Festival LOOP i suposa la col·laboració entre la fundació i el festival internacional de videoart per tercer any consecutiu.

El 2008 es va superar a l’estat la xifra de les 50 milions de línies telefòniques, amb una població total de 47 milions d’habitants, el que suposa que hi ha més mòbils que no pas persones. L’aparició de nous i millors terminals mòbils permet als artistes apropiar-se d’aquesta eina i beneficiar-se de diferents aspectes com són la immediatesa, la portabilitat permanent, el baix cost dels dispositius o les infinites possibilitats tècniques que actualment ofereixen alguns terminals, amb càmeres de fins a 8 megapíxels, enregistrament de vídeo en HD o el GPS, entre altres.

‘Mobile Art. Experiències mòbils’ s’ha ideat com una plataforma per donar visibilitat a aquest tipus de pràctiques artístiques emergents realitzades a través del mòbil, però també com una pregunta oberta que convidi a interrogar a prop de la incidència i integració dels dispositius mòbils en els processos creatius més actuals. La mostra també vol ser una prova de l’apropiació social i artística d’aquesta tecnologia de comunicació, i de quina manera les noves característiques com la mobilitat, la portabilitat o la convergència estan influint i provocant canvis en la nostra vida diària.

Era qüestió de temps que el món de l’art comencés a interessar-se pel moviment de l’art fet amb mòbils i ja el 2008 va tenir lloc la primera exposició de fotografies fetes amb un mòbil, de la mà de Javier Castañeda, un dels participants d’aquesta exposició. A partir de la popularització de l’iPhone el 2009, es duen a terme diferents exposicions en més de 40 ciutats diferents a nivell mundial: Melbourne, Filadèlfia, Milà, Madrid, Singapur, Berlín, i també a Catalunya, al Centre d’Art La Panera de Lleida, on es va presentar el treball de sis iphoneògrafs.

Més enllà de les exposicions centrades en les fotografies preses amb el mòbi, l’exposició parteix de l’art fet amb mòbil com un concepte ampli i en construcció que, més enllà d’un tipus concret de format artístic, serveix de pretext per reflexionar sobre la potencialitat creativa i experimental d’aquesta eina, així com per aprofundir en l’amplitud de les seves possibilitats comunicatives i de creació de noves identitats.

L’exposició, centrada en la creació audiovisual, i en coherència amb la filosofia que anima el festival en el qual s’insereix, ha aplicat com a criteri de selecció el donar cabuda a aquelles peces en les que la tecnologia mòbil ha facilitat l’obertura noves vies de experimentació creativa, fonamentalment en l’àmbit del vídeo art. La selecció es complementa amb la presència puntual d’obres en format fotogràfic així com amb una abundant selecció de material de consulta (selecció bibliogràfica, consulta en línia i vídeos que mostren altres projectes d’aquest art) amb l’objectiu final de poder reflectir la diversitat de les propostes actuals.

Etiquetes:
,