FiraTàrrega, suport a la creació i epicentre de l'activitat escènica internacional

Valoració de la mostra de teatre al carrer

Tàrrega ha gaudit del 8 a L’11 de setembre la 31ª edició de FiraTàrrega. Han passat per Tàrrega un total de 97 companyies (64 a la Programació Ofical i 33 als Espais D’Empresa) amb 87 espectacles diferents. Una Fira que s’ha desenvolupat amb total normalitat en tots els escenaris, tant de carrer com de sala, i L’absència D’incidències rellevants.

La Fira D’enguany, que ha destacat per ser la primera amb la direcció artística de Jordi Duran, ha girat entorn de dos grans eixos: L’impuls a la internacionalització de les companyies programades i L’estímul a la creació.

En el primer eix, destaquen les dades resultants de L’enquesta encarregada per la Fira a L’empresa CERES sobre L’impacte de la internacionalització de la Fira. Segons aquest estudi, realitzat entre els programadors internacionals que van assistir a les Fires del 2009 i 2010, 6 de cada 10 entitats internacionals van contractar alguna companyia estatal programada. A més, cada entitat contractant va programar una mitjana de 2,7 espectacles i 6,1 representacions D’aquests espectacles. Aquestes dades demostren el paper fonamental que juga la Fira de cara a internacionalitzar les produccions escèniques del nostre país. Unes xifres més que significatives que avalen el treball de cara a la internacionalització de FiraTàrrega durant els últims anys i que pot tenir continuïtat en la Fira D’enguany amb programadors vinguts de 32 països diferents D’arreu del món.

A més, aquest ventall de països participants continua incrementant-se arran de L’interès que genera al Fira en L’àmbit internacional. D’aquesta manera, entre les delegacions més nombroses i importants pel seu volum de presència aquest 2011, destaquen les entitats provinents de Corea, de l’Europa de L’Est, dels Estats Units o D’Iberoamèrica a través de L’exitosa i nombrosa Vitrina Iberoamericana. La nova Llotja ?situada al Pavelló del Club Natació- ha estat el marc dels múltiples contactes que s’han produït entre els programadors internacionals i nacionals i les companyies programadores, la qual cosa fa augurar una molt bona perspectiva per a les contractacions D’aquest 2011.

L’altre gran eix programàtic de la Fira D’enguany ha estat L’estímul a la creació. Un impuls als creadors del país que s’ha certificat al llarg de tot L’any a través el Programa de Suport a la Creació. Gràcies a aquest Programa que s’ha iniciat aquest 2011, diferents companyies han pogut crear els seus nous espectacles des de Tàrrega amb tot el suport de la Fira a través de diferents laboratoris, residències, trobades, etc.

Professionals

En aquesta 31a edició s’han acreditat 761 professionals, pertanyents a 394 entitats i institucions. Així, del total de programadors acreditats, 414 són catalans, pertanyents a 175 entitats; 165 són de la resta de L’Estat espanyol, pertanyents a 93 entitats i 182 són estrangers, en representació de 126 entitats o institucions.

Els professionals i els propis expositors han gaudit de la nova ubicació de La Llotja, instal·lada per primera vegada al Pavelló del Club Natació Tàrrega de recent construcció. Aquesta infraestructura ha permès un pas endavant substancial de cara a la confortabilitat dels expositors i dels nombrosos programadors i companyies que hi han acudit.
Cal destacar també la bona acceptació del Club dels Professionals patrocinat novament per Lleida Qualitat, un espai de trobada informal de programadors i companyies durant els dies de la Fira.

Un any més, destaca la rellevància del Lunch Meeting que organitza L’ICIC del Departament de Cultura de la Generalitat, el qual vehicula el contacte entre les companyies de teatre catalanes incloses a la programació de Fira 2011 amb els programadors estrangers interessats en les seves propostes. La Fira també ha acollit la presentació, per part de L’ICIC de la Generalitat, D’un nou pla D’ajuts per a L’exhibició de productes culturals amb una dotació global és de fins a 1.200.000 euros.

Espectadors

Pel que respecta al públic de carrer, sense tenir dades concretes, els espectacles han registrat una nombrosa presència D’espectadors. Això també s’ha fet evident als espectacles de pagament de la Programació Oficial i dels Espais D’Empresa. Les taquilles han expedit, fins dissabte a la nit, 9.198 localitats i s’han repartit 5.320 invitacions entre professionals. En total, doncs, s’han distribuït 14.518 entrades fins la nit de dissabte.

L’estimació és que al llarg del dia D’avui s’arribi a les 10.000 entrades venudes i a les 5.500 invitacions repartides. Per tant, L’ocupació total estimada en els espectacles de pagament de la Programació Oficial i dels Espais D’Empresa és D’unes 15.500 localitats, que representarien un 59?72% de L’aforament disponible (27.628 cadires). Fins ahir a la nit, s’han exhaurit totalment 57 de les 142 sessions de pagament programades.

Zona D’acampada

Un any més, la zona D’acampada ha tornat a registrar un alt nombre de campistes, tot i que amb una lleugera baixada respecte de L’any passat. Fins a la nit de dissabte, s’han comptabilitzat un total de 4.118 usuaris.

Estudi D’Impacte en la Internacionalització de FiraTàrrega

FiraTàrrega ha encarregat un ?Estudi D’Impacte en la Internacionalització? del certamen a L’empresa CERES amb L’objectiu D’analitzar el grau D’internacionalització dels espectacles programats a la Fira i valorar la percepció de la Fira per part dels programadors internacionals i de les companyies que hi actuen.

Entre altres aspectes, L’estudi analitza les contractacions que han tingut lloc arreu del món de les companyies estatals programades a FiraTàrrega per part dels programadors internacionals acreditats els anys 2009 i 2010.

De L’estudi se?n desprèn que, per exemple, L’any 2010, 6 de cada 10 entitats internacionals assistents a la Fira van contractar alguna companyia estatal programada. A més, cada entitat contractant va signar una mitjana de 2,7 espectacles i 6,1 representacions D’aquests espectacles.

En total, es calcula que el nombre de contractacions internacionals va ser de 208 L’any 2009 i de 198 a partir de la Fira del 2010.

Aquestes xifres donades per les mateixes entitats, són ratificades també per les pròpies companyies programades.

De manera global, tant les entitats internacionals consultades com les companyies estatals consideren FiraTàrrega entre les millors fires D’Europa i destaquen com a qualitats el prestigi, la innovació i la creativitat. No es valoren tan positivament les infraestructures i els serveis de la ciutat. Per contra, el que veuen com a més positiu és el fet de ser un mercat D’arts escèniques amb projecció internacional.

Pel que fa a la percepció de FiraTàrrega, el certamen és considerat majoritàriament com un servei públic cultural tant per les entitats programadores com per les companyies.

També es va consultar a les entitats internacionals quin tipus D’espectacles els interessava veure més a la Fira. Com a prioritaris, destaquen els espectacles de carrer, els multidisciplinaris i els de circ.

Per últim, la valoració global qualitativa de FiraTàrrega per part de les entitats és de 8,1 sobre 10 i per part de les companyies de 7,7 sobre 10, i on una gran part han vist superades les seves expectatives.

Etiquetes: