Flamenc Empíric al CCCB

L'estat actual d'evolució i transformació de l'art flamenc


El cicle Flamenc Empíric del Mercat ha reunit més de 30 artistes que durant 4 dies han transitat al voltant del contemporani en el flamenc.
Hi ha un flamenc amb necessitat d’excavar dins d’espais propis i aliens, que es genera a partir de reconèixer, estudiar, qüestionar, reflexionar i reestructurar pautes establertes.
D’aquestes experiències neixen noves referències útils i coherents, que l’impulsen cap a un llenguatge contemporani destapant noves teories, qualitats i formes.
Aquesta nova edició del cicle ha convidat a aquest flamenc que connecta amb realitats socials, culturals i polítiques d’avui. Entre els objectius hi havia el d’oferir espais per a la improvisació, a més d’un lloc d’experimentació i exhibició d’obres en procés de creació de joves creadors.
Un cicle obert a l’experiència, que ha permès comprovar l’estat actual d’evolució i transformació de l’art flamenc.

Etiquetes: