Fluix Noriega a la Barcelona del s. XIX

Agnosia


A la Barcelona del segle XIX, la jove Joana Prats pateix agnòsia, una estranya malaltia neuropsicològica que afecta a la percepció. Encara que els seus ulls i orelles estan en perfectes condicions, la seva ment no interpreta bé els estímuls que rep a través d’ells.