Francesc Grau ha publicat el llibre 'Twitter en una semana?

?La gent necessita explicar el què està fent'


Més de 200 milions d’usuaris i més de 130 milions de missatges enviats cada dia. Aquestes xifres resumeixen la magnitud del fenomen Twitter, la xarxa social creada el 2006 que ha revolucionat Internet. Amb el llibre ‘Twitter en una semana’ (Gestión 2000), Francesc Grau ajudar a iniciar-se en aquesta plataforma, entendre la seva essència i descobrir curiositats relacionades amb aquesta eina.

Etiquetes: