Gerard Quintana

Barcelona en colors


Realització: Enric Rion, Guillem Sunyer.
Producció: Talisman Audiovisuals
Música Global Discogràfica