El Govern declara Bé Cultural d'Interès Nacional els vitralls modernistes del 'Tríptic de les Dames' i protegeix l'entorn del Castell de Gelida

El Govern ha aprovat declarar Bé Cultural d’Interès Nacional el Tríptic de les Dames, tríptic modernista i grisalla format per tres plafons de vitrall emplomat amb esmalt.

Redacció.-Els tres plafons, atribuïts al vitraller alsacià Ludwig Dietrich von Bearn, són de grans dimensions i representen dues escenes diferents. Van ser realitzats cap a l’any 1910 per a la residència del senyor Evarist López, durant les obres de reforma d’un edifici preexistent que havia funcionat com a teatre-casino (Can Domènech), sota la direcció de l’arquitecte municipal Eduard Maria Balcells Büigas. La reforma tenia com a finalitat crear una luxosa torre d’estiueig. La intervenció es va concentrar, sobretot, en l’enriquiment de la façana, en la decoració interior i en la tanca del jardí. També s’hi va afegir la porta, la marquesina de ferro forjat i els lluentons amb relleus florals, i s’hi van incorporar les Dames de Cerdanyola, els tres plafons considerats un punt culminant del vitrall modernista català.
El 1963, l’edifici es va convertir en els laboratoris farmacèutics Domènech. L’edifici va passar a ser propietat municipal a la dècada dels noranta i finalment va ser inclòs en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Cerdanyola.
L’any 1984, els vitralls es van enretirar de l’edifici abans que l’Ajuntament adquirís l’immoble i després van participar en una exposició a la Fundació Miró. Van ser en mans privades fins al juliol de 2009, quan van ser adquirits pel Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola, que els va dipositar al Museu d’Art de Cerdanyola, amb la qual cosa van tornar a la seva ubicació origina, juntament amb la resta de vidrieres de la casa, que també van tornar a Cerdanyola.
L’any 2002, a petició de l’Ajuntament de Cerdanyola, els vitralls van ser inclosos dins el Catàleg del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat.
Castell de Gelida
El Govern també ha aprovat delimitar un entorn de protecció del castell de Gelida, al municipi de Gelida, a la comarca de l’Alt Penedès, per tal de garantir-ne la preservació dels espais que donen suport ambiental al monument.
La delimitació de l’entorn de protecció del castell de Gelida té com a finalitat preservar la relació existent entre el monument i cadascun dels elements que l’envolten, amb la intenció de conservar en les millors condicions possibles el llegat patrimonial inherent al monument. La delimitació de l’entorn de protecció inclou totes les illes de parcel·les que donen front directe amb la parcel·la del castell, així com aquelles finques suficientment properes o que incideixen visualment en la percepció total o parcial del monument.
El castell de Gelida està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, en virtut de la disposició addicional primera, apartat segon, de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.