"Home, hogar dulce hogar", la nova proposta de Dreamworks

Dos móns xoquen


Oh és un adorable inadaptat procedent d’un altre planeta que aterra a la Terra i es troba fugint de la seva pròpia espècie quan fa amistat amb una noia aventurera anomenada Tip. A través d’una sèrie d’aventures al costat de Tip, Oh arriba a entendre que ser diferent i cometre errors forma, tot això, part de l’ésser humà i junts descobreixen el veritable significat de la paraula llar.