Im (goldenen) schnitt I al Lliure

Cesc Gelabert presenta peces i elements seleccionats per Bohner de tres disciplines artístiques diferents

L’any 1989 Gerhard Bohner (1936-1992) estrena Im (Goldenen) Schnitt I – La secció (daurada) I a L’Akademie der Künste de Berlín. Aquesta mateixa entitat encarrega la primera reconstrucció D’un solo del coreògraf alemany a Cesc Gelabert, que, a partir D’uns vídeos de Cosima Santoro, reprèn la coreografia i
la presenta a Berlín L’octubre de 1996. L’espectacle es podrà veure del 28 al 31 de gener a la Sala Fabià Puigserver.

Sobre el concepte original, Gelabert presenta peces i elements seleccionats per Bohner de tres disciplines artístiques diferents: dansa, arts visuals i música,
totes elles relacionades en la simultaneïtat D’execució, alhora que romanen com a obres D’art autònomes. A Im (Goldenen) Schnitt I ? La secció( daurada)
I, el ballarí reacciona davant D’un espai dissenyat per L’escultora Vera Röhm, format per consteL’lacions de fusta i pilars de plexiglàs mòbils i amb els quals es
mou Gelabert acompanyat per la música D’El clavecí ben temperat de Johann Sebastian Bach.

Cesc Gelabert va conèixer Bohner i entre ells va néixer un gran respecte i admiració mútua, tant en L’aspecte artístic com en L’humà. Malgrat la seva estricta adhesió al projecte coreogràfic, Gelabert conserva la seva individualitat artística com a ballarí, de manera que mai no es crea la impressió que intenta imitar Bohner.

La temporada 1996-1997, la Gelabert-Azzopardi, que llavors era companyia resident del Hebbel-Theater de Berlín i associada al Teatre Lliure, va portar
L’espectacle a Barcelona, concretament del 21 de febrer al 2 de març de 1997. Han passat més de deu anys i Cesc Gelabert torna a emprendre aquest
espectacle emblemàtic.