Inauguració al MACBA de l'exposició d'Iman Issa guanyadora del 1r Premi Fundació Han Nefkens- MACBA d'art contemporani

Iman Issa presenta cinc obres de nova producció que formen part de la sèrie Heritage Studies

Iman Issa (el Caire, 1979) construeix la seva obra amb un material que no és físic: basant-se en la ficció, exacerba la tensió entre els objectes i les paraules, els noms i adjectius que empra per descriure’ls. Issa utilitza procediments convencionals de presentació museològica, com vitrines, pedestals, etiquetes, cartel·les i textos en vinils, per crear marcs per als seus objectes i relats que se situen fora d’un lloc o un temps concret. En la seva obra, la història esdevé un exercici de narració anhistòrica que ens pot concernir a tots.

Issa viu i treballa entre el Caire i Nova York. A finals de 2012 va rebre el 1r Premi Fundació Han Nefkens MACBA d’Art Contemporani. El propòsit d’aquest guardó és ajudar a consolidar la trajectòria de creadors que, tot i tenir una carrera consistent, necessiten el reconeixement de la comunitat artística internacional, i també fomentar la creació artística contemporània internacional a Barcelona. El projecte d’Issa, que inicialment havia de ser executat en un espai públic de la ciutat, s’ha transformat en una exposició que es mostrarà al MACBA durant els mesos de maig i juny de 2015.

Heritage Studies es va iniciar el 2015. El títol d’aquest nou corpus escultòric prové de l’àmbit interdisciplinari de la recerca acadèmica i del coneixement aplicat en relació amb la comprensió i l’ús de la història. En aquest projecte, Issa explora els artefactes històrics que, a parer seu, tenen alguna repercussió en el moment actual. Posant èmfasi en l’escala i el material, les seves escultures reinterpreten els artefactes històrics als quals al·ludeixen les cartel·les: són un mitjà formal per explorar les implicacions dels objectes originals i les seves reverberacions al llarg del temps. Tot i que les formes que proposa Issa no són en absolut rèpliques, intenten conjurar un ethos compartit o un potencial comunicatiu amb els seus punts de referència inicials.

L’exposició es podrà veure entre el 21 de maig i el 28 de juny de 2015